25 maart 2022

Slim Opgewekt heeft een herstructureringstraject schulden ingezet. Overeenstemming over tijdelijke uitstel van bancaire aflossingen is bereikt. Vertrokken bestuurder voert juridische procedure. Uitwerking WHOA traject komende maanden.

WHOA traject opgestart
Er is geen overstemming op acceptabele voorwaarden met de Triodos bank bereikt over uitstel van aflossingen op de leningen en de rekening-courant. Dit zette de liquiditeitspositie van Slim Opgewekt acuut onder grote druk. Mede omdat de inkomsten op de bankrekening direct werden afgeboekt om het openstaande aflossingsaldo aan te vullen. Dit heeft de directie in samenspraak met haar externe adviseurs doen besluiten om het zogenaamde WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) traject te starten. Deze regeling kent de mogelijkheid van een afkoelingsperiode en biedt de faciliteiten om een akkoord te bereiken met schuldeisers

Uitstel bancaire aflossingen
Na het opstarten van het WHOA traject is direct een verzoek voor een afkoelingsperiode ingediend bij de rechtbank om de aflossingen van de bank tijdelijk te kunnen bevriezen. De bank is hierna met de directie in overleg getreden om (zonder tussenkomst van de rechter) tot een overeenstemming te komen voor een uitstel van de aflossingen tot 15 juli. Deze tijd biedt de ruimte om een voorstel voor alle schuldeisers uit te werken.

In afwachting vonnis rechtzaak
Zoals bekend vordert de oud bestuurder en aandeelhouder (mvr. Hilde van Dijk) een nabetaling, welke door Slim Opgewekt gemotiveerd wordt betwist. Hierover wordt een juridische procedure gevoerd. De rechtbank zal 30 maart aangeven hoe het juridisch proces verder zal verlopen i) er wordt een zitting
gepland; ii) er komt een eindbeslissing waarin de vorderingen worden toegekend of niet; iii) de zaak wordt aangehouden en daarmee uitgesteld. Een mogelijk ongunstige uitkomst van de rechtzaak brengt de continuiteit van Slim Opgewekt direct in gevaar.

Komende maanden uitwerking WHOA voorstel
Ondanks dat de organisatie licht postief draait, is haar totale schuldlasten niet meer draagbaar in verhouding tot de prestaties en omvang van de huidige organisatie. De komende maanden zal binnen de WHOA regeling een voorstel worden uitgewerkt waarmee de totale schuldenlast teruggebracht dient te worden tot een niveau dat in lijn is met de huidige omvang van de organisatie. Als dit niet slaagt zou dat een faillissement tot gevolg hebben. Een WHOA akkoord beoogt een positiever resultaat voor alle stakeholders. Een succesvol WOHA traject is in belangrijke mate afhankelijk van de medewerking van de Triodos Bank, gezien hun zekerheidspositie. Over het vervolg zullen de obligatiehouders nader worden ingelicht in de komende maanden.