7 april 2022

Op 30 maart 2022 heeft de rechtbank vonnis gewezen in het incident (voorprocedure) in de zaak Slim Opgewekt Groep BV en HD Holding BV. De ingestelde incidentele vorderingen door HD zijn door de rechtbank afgewezen.

De rechtbank zal nu voortgaan met de integrale inhoudelijke behandeling van de zaak. Nuvoton BV en Slim Opgewekt Groep BV dienen uiterlijk op 11 mei 2022 hun volgende processtuk in te dienen. Hierna zal waarschijnlijk door de rechtbank een zitting worden gepland, mede afhankelijk van de agenda’s zal dit naar verwachting 2e helft van het jaar plaatsvinden.