19 juli 2022

Update WHOA traject: nog geen overeenstemming met de bank bereikt. Halfjaarcijfers 2022 worden voor 31 juli gedeeld. Zittingsdatum rechtelijke procedure vertrokken bestuurder is bepaald.

Lopende WHOA traject
In het voorgaand bericht van 24 juni ’22 is reeds gemeld dat overeenstemming met de Triodos Bank noodzakelijk is voor het slagen van het WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) traject. De Triodos Bank een tijdelijk uitstel verleend op de aflossingen van haar schulden tot 15 juli ‘22. Binnen deze termijn is er geen overeenstemming bereikt met de bank. De directie van Slim Opgewekt Groep zet de gesprekken met de bank voort om alsnog tot overeenstemming te komen. Op het verzoek van uitstel op de aflossingen is de bank nog niet ingegaan. Als er geen uitstel wordt verleend op de aflossingen door Triodos Bank dan neemt de druk op de liquiditeit van de onderneming verder toe.

Halfjaar cijfers 2022
De halfjaarcijfers (eerste helft 2022) worden opgesteld en zullen uiterlijk 31 juli op de Npex website beschikbaar worden gesteld.

In afwachting vonnis rechtszaak voormalig bestuurder
De rechtbank heeft de zitting gepland op 8 december ‘22 om de rechtszaak te behandelen.