Geachte obligatiehouders,

Op 10 oktober 2022 ontving Stichting Obligatiehoudersbelangen het bericht van de directie van Slim Opgewekt Groep B.V. dat men faillissement heeft aangevraagd voor Slim Opgewekt Groep B.V. alsmede voor Nuvoton B.V.

De directie geeft aan dat het niet gelukt is om tot overeenstemming te komen met Triodos Bank voor een verlaging van de aflossing- en rentelast in kader van een voorgenomen WHOA-procedure. Triodos Bank is vanaf 15 juli 2022 weer gestart met het afschrijven van aflossing en rente waardoor de directie zich nu genoodzaakt ziet het faillissement aan te vragen.

Zodra een curator is benoemd zal Stichting Obligatiehoudersbelangen de vorderingen van de obligatiehouders en haar eigen vordering uit hoofde van de parallelle schuld aanhangig maken.

Stichting Obligatiehoudersbelangen

10 oktober 2022