Arnhem, 20 december 2018 – Het Financieel Dagblad heeft Slim Opgewekt uitgeroepen als winnaar van de Oryx prijs, de ondernemersprijs voor het meest indrukwekkende groeibedrijf van Nederland. Het jurycommentaar vindt u onderaan dit nieuwsbericht. Naar aanleiding van de positieve aandacht in de media ontving de organisatie veel reacties. 

De directie van Slim Opgewekt Groep B.V. is verheugd dat inmiddels voor ruim € 2 miljoen is ingeschreven op de 7,5 % obligaties. Vanwege de nog te verwachten belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 3.600.000.

De beleggers die al hebben ingeschreven worden tegemoet gekomen door de obligatielening in twee delen (“tranches”) uit te geven.

De uitgifte van obligaties zal in een eerste tranche plaatsvinden op vrijdag 28 december 2018 en zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing voor de eerste tranche geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 21 januari 2019, 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op maandag 28 januari 2018 de tweede tranche worden uitgegeven die vanaf die datum rentedragend is.

De aflossingsdatum van beide tranches is 28 december 2023. Beide tranches zijn dooreen leverbaar en zullen vanaf woensdag 30 januari verhandelbaar zijn op NPEX.

Tijdslijn

Donderdag 20 december 2018; 17:00 uur Sluiting eerste tranche
Vrijdag 28 december 2018 Uitgifte eerste tranche
Maandag 21 januari 2019; 17:00 uur Sluiting tweede tranche
Maandag 28 januari 2019 Uitgifte tweede tranche
Donderdag 7 februari 2019 Eerst mogelijke handelsronde via NPEX


Jurycommentaar FD Oryx
Artikel FD v2