Nieuws2022-02-23T09:55:38+01:00

Nieuws Cycledata

Nieuws Cycledata

Cycledata voortgangsbericht SOB 5-10-2022

6 oktober 2022|Cycledata|

Geachte obligatiehouders, Op 19 augustus 2022 is het eerste openbaar faillissementsverslag inzake Cycle Data B.V. gepubliceerd (zie bijlagen). Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft daarbij vastgesteld dat in par. 5.3 wordt gemeld: “De Aanjager B.V. heeft een rechtsgeldig eerste pandrecht op de bedrijfsmiddelen, voorraad, intellectuele eigendomsrechten en debiteuren van curanda [d.w.z. Cycle

Cycledata faillissementsaanvraag 19-7-2022

19 juli 2022|Cycledata|

19 juli 2022 Geachte lezers, Cycle Data B.V. is met de exploitatie van haar onderneming gestart eind 2017. Nadat eerst een lange periode (2018-2019) pilots zijn uitgevoerd in Rotterdam, kon de verhuur van de eerste Signums in het laatste kwartaal van 2020 van start. De eerste signalen waren hoopvol,

Bericht van Cycledata over couponbetaling juni

30 juni 2022|Cycledata|

30 juni 2022 Door omstandigheden kunnen wij de rente momenteel niet betalen. Wij betreuren dit ten zeerste en zijn hierover in overleg met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Wij houden u op de hoogte. De reden is dat door de covid situatie de verkoop moeilijk op gang kon komen. Mary Verspaget Cycle

Halfjaarbericht H2 2021 Cycledata

23 februari 2022|Cycledata|

Zeewolde Halfjaarbericht Cycle Data B.V. te Zeewolde De omzetgroei in de laatste twee kwartalen van 2021 was een stuk minder dan waarvoor we ons hebben ingespannen. Alhoewel de omzet in 2021 fors is gestegen ten opzichte van 2020, is de gerealiseerde groei over het hele jaar lager dan wat aanvankelijk

Ga naar de bovenkant