Cycledata

Let op: Cycledata faillissementsaanvraag op 19-7-2022
Beëindiging notering per 30-12-2022.

Dit is een aanbieding onder het NPEX-Growth segment

Cycledata

De fiets heeft prioriteit als vervoersmiddel binnen het mobiliteitsbeleid van overheden (gemeenten, provincies en overheidsinstellingen).

Cycledata genereert met een speciaal hiervoor ontwikkeld fietstelmeetsysteem betrouwbare nauwkeurige real-time data van voertuigen op fietspaden volledig AVG proof. Deze data worden gebruikt voor beleidsmatige beslissingen omtrent verkeersinfrastructuur en veiligheid.

Over Cycledata

Cycledata genereert met de Signum werkelijke data van voertuigen die op fietspaden rijden. Dit doen wij met een nauwkeurigheid van meer dan 95%, ook in de spitsuren en zonder enige toepassing van algoritmen. Er wordt gemeten hoeveel voertuigen in welke richting, met welke snelheid en op welk tijdstip op het fietspad passeren. Onze afnemers (gemeenten, provincies, overheidsinstellingen) gebruiken de data ter onderbouwing van  beleidsmatige beslissingen omtrent verkeersinfrastructuur & veiligheid. Cycledata produceert twee verschillende fietstelmeetsystemen, de Signum en i-Signum en plaatst, installeert en verhuurt deze.

De mobiliteitsmarkt waarin Cycledata opereert

In het afgelopen decennium heeft de overheid het fietsen flink gestimuleerd. Fietsen heeft een positief effect op de luchtkwaliteit, vermindert files, veroorzaakt minder ruimteproblemen in binnensteden, vergroot de leefbaarheid en het draagt bij aan de economie.

Dat betekent dat gemeenten en provincies geconfronteerd worden met steeds drukkere fietspaden. Bovendien neemt het aantal soorten voertuigen dat gebruik maakt van fietspaden toe: e-bikes, cargo bikes, racefietsen, speed pedelecs etc. De toenemende drukte gecombineerd met de grotere diversiteit aan voertuigen maakt fietspaden onveilig en daarom is het noodzakelijk dat gemeenten en provincies werken aan herinrichting en uitbreiding van het fietspadennetwerk. Daarvoor hebben zij gegevens nodig over het gebruik van fietspaden: waar is het op welke tijdstippen te druk en mogelijk gevaarlijk. Om te komen tot een efficiënt en effectief mobiliteitsplan is het noodzakelijk dat de gegevens waarop zij hun uitbreidingsplannen baseren nauwkeurig en betrouwbaar zijn.

In december 2020 heeft het Rijk 165 miljoen euro ter beschikking gesteld aan provincies en 188 gemeenten om onveilige verkeerssituaties, waaronder fietspaden, veiliger te maken. In de komende tien jaar is voor dit doel in totaal een half miljard euro beschikbaar. Daarnaast wil men 1 miljard euro besteden tot 2025 aan optimalisatie van de fietsinfrastructuur en een landelijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes met goede fietsstallingen.

Van auto’s heeft het Nationaal Data Wegverkeer (NDW) over de afgelopen 20 jaar meer dan genoeg data verzameld echter fietsdata ontbreekt van de afgelopen jaren. NDW heeft in 2019 een tender raamovereenkomst uitgeschreven om enkele fietsdata leveranciers te contracteren om in komende vier jaar (2019-2023) via mini competities een aanbieding te doen aan provincies voor het genereren van fietsdata voor langere perioden van zes tot tien jaar. Cycledata is met twaalf anderen gekozen tot raamcontractant van NDW. Er is een budget van 50 miljoen ter beschikking.

Klanten

Wij leveren onze diensten aan gemeentes, provincies en overheidsinstellingen. Het kan ook zijn dat wij onze diensten leveren in opdracht van grote (inter)nationale consultant organisaties die op hun beurt een opdracht van een gemeente, provincie of  overheidsinstelling hebben. Wij treden dan op als onderaannemer.

Gemeenten en provincies zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de verkeersinfrastructuur, waaronder de fietsinfrastructuur binnen de gemeenten en  provincies. Zij dienen zich te richten op de toekomst en telkens tijdig te anticiperen op ontwikkelingen. De fiets heeft prioriteit binnen het mobiliteitsbeleid van de overheid en dit zal de komende jaren voortduren. Gevolg is dat veel gemeenten en provincies betrouwbare fietsdata wensen om de juiste beleidsmatige beslissingen te kunnen nemen. Het genereren van betrouwbare fietsdata is één van de pijlers binnen het overheidsbeleid.

Marktbeweging en resultaten

Wij hanteren het “waterval principe” in de bewerking van onze markt en benaderen van potentiële klanten. Wij hebben ons gericht op de grootste fietssteden. Dit zijn inmiddels onze klanten. De grote fietssteden zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Doordat wij deze steden als klanten bedienen hebben wij ons voor middelgrote en kleine gemeenten bewezen en de drempel verlaagd om met ons in zee te gaan. Dit blijkt tevens uit de reeds meerdere middelgrote en kleine gemeenten die wij bedienen.

Producten

Onze hoofdactiviteit is het plaatsen, installeren en verhuren van bovengrondse contactloze fiets-tel meetsystemen. Op dit moment produceren wij twee verschillende fiets-tel meetsystemen namelijk: de Signum en de i-Signum.

De Signum is een fiets-tel meetsysteem dat data genereert, maar dat niet gekoppeld is aan een intelligent verkeerslicht (iVRI).

De i-Signum is een systeem dat data genereert maar ook is gekoppeld aan een intelligent verkeerslicht (iVRI) via het TLEX/UDAP dataplatform van Monotch. Dit is het platform waarop de intelligente verkeerslichten aangestuurd worden. Door deze koppeling is de i-Signum in staat om fietsverkeerslichten te beïnvloeden en de doorstroom van fietsers op een bepaalde locatie te bevorderen. Dit ziet er als volgt uit:

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft ons medio april 2021 een tijdelijke iVRI licentie verleend. Het is de verwachting dat deze licentie in de komende maanden wordt omgezet naar een definitieve iVRI licentie voor de komende jaren. Met deze iVRI licentie zijn wij door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat gecertificeerd om met de i-Signum een koppeling te maken met de intelligente verkeerslichten in Nederland. Dit is dus een waardevolle licentie voor onze onderneming.

Video animatie i-Signum

De i-Signum leveren wij in twee verschillende configuraties. Dit zijn de navolgende configuraties:

 1. I-Signum FLEX Direct: dit is een permanente installatie die is aangesloten op een energienetwerk van een bestaande lichtmasten op de locatie;
 2. I-Signum MOVE Direct: dit is een permanente installatie die is aangesloten op een energienetwerk maar geplaatst wordt op onze eigen Cycledata mast.

Zowel de Signum als de i-Signum genereren gegevens (data) op meetlocatie. Wij maken deze data voor onze klanten inzichtelijk via ons online web-based dashboard ‘My Cycle traffic’.

Onze klanten gebruiken deze data om vragen te beantwoorden zoals:

 • hoeveel fietsen rijden er per richting, per dagdeel, per dag, per week, per maand;
 • hoeveel fietsen rijden er in de ochtend -en avondspits;
 • hoeveel fietsen, e-bikes, bromfietsen en andere voertuigen rijden er op het fietspad aan de hand van snelheden.

Video Signum

De Signum kunnen wij leveren in verschillende configuraties. Dit zijn de navolgende configuraties:

 1. Signum FLEX Solar: dit is een semipermanent installatie die geheel zelfvoorzienend is en wordt voorzien van energie door een zonnepaneel;
 2. Signum MOVE Solar: dit is een semipermanente installatie die geheel zelfvoorzienend is en van energie wordt voorzien door een zonnepaneel. Bij deze configuratie leveren wij onze eigen ‘Cycledata mast’. Dit is een paal waaraan de Signum bevestigd kan worden;
 3. Signum MOVE Direct: dit is een permanente installatie die is aangesloten op een energienetwerk dat beschikbaar is via bestaande lichtmasten op de locatie;
 4. Signum FLEX Direct Battery: dit is een permanente installatie die eveneens is aangesloten op het energienetwerk van bestaande lichtmasten, maar die tevens voorzien is van een dag/nacht sensor en een back-up accu. Deze configuratie wordt gebruikt op lichtmasten die alleen in de nacht energie nodig hebben. De accu wordt dan in de avond opgeladen en voorziet de Signum overdag van energie.

Het Cycledata dashboard ‘My Cycle Traffic’

Wanneer de Signums op locaties geïnstalleerd zijn worden deze op het online web-based dashboard zichtbaar gemaakt. Onze klanten ontvangen een account dat zij kunnen activeren om vervolgens alle data real-time te kunnen bekijken en analyseren. Iedere dag wordt het weer via buitenradar getoond en tevens kan men van een geselecteerde periode CSV bestanden downloaden. Overigens sturen wij periodiek alle CSV bestanden automatisch via email naar onze klanten en hebben wij een API connectie met het Nationaal Data Wegverkeer(NDW) zodat wij, wanneer gemeenten dit wensen, de data automatisch naar het NDW platform sturen.

Dashboard cycle data emissie

De Signum noemen wij de “Fietsteller” voor de consument

Om de consument op een vriendelijke manier te infomeren over de Signum en waarom deze langs het fietspad gemonteerd staat hebben wij de “Fietsteller” geïntroduceerd. Boven iedere Signum of i-Signum die wij monteren wordt een bord gehangen met daarop “Fietsteller”. Tevens is onder het woord fietsteller ruimte vrij gelaten voor de betreffende gemeente om een sticker met een url- verwijzing naar hun fietsbeleid te plaatsen. Dit wordt door gemeenten goed ontvangen en men maakt er graag gebruik van. Op de behuizing is een QR code geplaatst met een verwijzing naar fietsteller.com waarin de consument kan lezen wat de fietsteller is en doet. Wij krijgen regelmatig van consumenten een email met de vraag of de fietsteller ook op een andere locatie geplaatst kan worden waar men het te druk vindt. Wij geven dit door aan de desbetreffende gemeente.

Concurrenten

Onze directe concurrenten voor het leveren van fietsdata (data van voertuigen op fietspaden) zijn de voor velen bekende lussen en telslangen. Deze traditionele producten zijn van oorsprong voor het tellen van auto’s ontwikkeld, maar worden nu ook voor fietsen tellen ingezet met als gevolg dat de werkelijk gegenereerde data met lussen en telslangen relatief laag is.

Oorzaak: Auto’s rijden achter elkaar wat door lussen en telslangen goed gemeten kan worden. Maar op fietspaden rijden, met name op drukke momenten, fietsers zij-aan-zij en in groepen en dat kunnen telslangen en lussen niet nauwkeurig meten. Ook carbon en aluminiumfietsen worden niet geteld. Juist op die drukke momenten doen zich onveilige situaties voor die gemeenten en provincies graag willen meten. Er wordt algoritme op de data toegepast door leveranciers van lussen en telslangen om een nauwkeurigheidspercentage te bereiken. Dit geeft echter een indicatie en geen exacte data.

De Signum is juist ontwikkeld voor metingen op fietspaden en met name het nauwkeurig kunnen meten van groepen voertuigen en zij-aan-zij fietsen. Wij meten alle voertuigen op fietspaden met een betrouwbare nauwkeurigheid van meer dan 95%,  ook in de spitsuren en zonder toepassing van algoritmen. Wij genereren werkelijke data en registreren van ieder voertuig dat passeert het tijdstip, snelheid en richting, zonder dat wij daarbij enige privacygevoelige informatie genereren. Door de diversiteit aan voertuigen en snelheden op fietspaden willen gemeenten en provincies heel graag werkelijke data. Met deze data willen zij inzicht krijgen in de veiligheid van fietspaden.

Omdat de Signum real-time nauwkeurige werkelijke data meet kan de i-Signum gekoppeld worden aan een iVRI (intelligent verkeerslicht) om fietsverkeerslichten te beïnvloeden en de doorstroom van fietsers op een bepaalde locatie te bevorderen.

 

Succesfactoren

 • Wij richten ons alleen op de nichemarkt fiets binnen mobiliteit.
 • Wij meten werkelijke betrouwbare data met een hoge nauwkeurigheid van >95%, ook in de spitsuren en zonder toepassing van algoritmen.
 • Wij meten per passerend voertuig op het fietspad het tijdstip, richting en de snelheid.
 • De Signum is volledig AVG proof.
 • Wij hebben een bewezen werkende iVRI toepassing (i-Signum) en zijn door het Ministerie van I&W gecertificeerd om een koppeling te maken met de intelligente verkeerslichten in Nederland.
 • Wij spelen in op van “bezit naar gebruik” en onze hoofdactiviteit is het plaatsen, installeren en verhuren van de (i)-Signums
 • Wij hebben een fietstelmeetsysteem dat eenvoudig plug & play gemonteerd kan worden aan een mast langs de wegkant (lussen moeten worden ingefreest).
 • De Signum kan zowel voor tellingen voor een korte periode als voor een lange periode van enkele jaren (permanent) worden ingezet
 • De Signum wordt duurzaam voorzien van energie via zonnepaneel en back-up batterij.
 • De Cycledata modem, het hart van het complete Signum systeem, is IP van Cycledata en gericht op de toekomst (Smart City).
 • Alle data is eenvoudig via het online web-based dashboard ‘My Cycle traffic’ real-time te monitoren.

 

Mijlpalen

2017

September:
Op 4 september 2017 is Cycle Data B.V. opgericht.

2018

Januari:
Inventarisatie gewenste criteria van gemeenten omtrent te ontwikkelen Signum.

April:
Cycledata gaat samenwerken met gemeente Rotterdam ten behoeve van de te ontwikkelen Signum en het dashboard ‘My Cycle traffic’ voor een weergave van de gegenereerde data.

September:
Aanvang ontwikkeling dashboard ‘My Cycle Traffic’ in samenspraak met gemeente Rotterdam.

2019

April:
Uitbreiding testlocaties meerdere grote gemeenten gedurende het jaar.

November:
Cycledata wordt Raamcontractant Nationaal Data Wegverkeer (Rijkswaterstaat) voor periode 2019-2023.

2020

Augustus:
Evaluatie en optimalisatie final product (Signum) en dashboard ‘My Cycle Traffic’.

2021

Mei:
Succesvolle afronding pilot i-Signum koppeling iVRI (intelligent verkeerslicht). Cycledata ontvangst licentie van Ministerie I&W.

Partners

Cycle-data-npex-emissie

Klanten

klanten-cycle-data

Management

Structuur

structuur-onderneming-cycle-data-emissie

Leendoel

Wij willen maximaal; € 950.000,- lenen van beleggers. Met het geld van de obligaties willen wij verder groeien. Wij willen groeien door te investeren in de productie van meer Signums om aan de vraag te kunnen voldoen.

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Cycledata geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen.  Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien wij niet voldoende opdrachtgevers weten te vinden en wij zodoende niet voldoende Signums weten te verhuren. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Er worden verder geen zekerheden geboden. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen wij u naar het Informatie Memorandum en het informatiedocument.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het Informatie Memorandum en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs