NPEX Growth is een nieuw NPEX label speciaal voor jonge (snel)groeiende ondernemingen met een financieringsbehoefte tussen de €500.000 en € 999.500.
De obligaties hebben een nominale waarde van € 500,- en zijn net
zoals de obligaties van € 1.000,- verhandelbaar op het platform van NPEX.
De Stichting Obligatiehoudersbelangen is ook bij deze obligaties betrokken.

De onderneming zal getoetst en deskundig beoordeeld worden door een onafhankelijke Corporate Finance partij waarbij rekening wordt gehouden met de aard
en omvang van de onderneming.

NPEX heeft daarnaast in samenwerking met een advocatenkantoor een nieuw model Informatiememorandum ontwikkeld dat beter aansluit bij dit type ondernemingen.

De ondernemingen die gebruik maken van NPEX Growth zullen bij een emissie met een advocaat een Informatiememorandum opstellen naast het bekende AFM informatiedocument en deze documentatie beschikbaar stellen aan beleggers. Naast deze documentatie zal er ook een bedrijfsprofielpagina worden gemaakt en stelt de onderneming in ieder geval haar laatste jaarrekening beschikbaar.

NPEX reguliere obligatie NPEX Growth obligatie 
Nominale waarde: € 1.000 per obligatie Nominale waarde: € 500 per obligatie
Minimum financiering € 1.000.000 Minimum financiering € 500.000 tot maximaal € 999.500
Onderneming bestaat minimaal 3 jaar Onderneming bestaat minimaal 1 jaar
Winstvereiste: in beginsel 1 jaar winstgevend in de laatste 3 jaar Geen winstvereiste
Documentatie: Prospectus Documentatie: Informatie Memorandum
De onderneming heeft een bewezen track record De onderneming heeft een bewezen track record

Uitgangspunten

  • De financiering via NPEX is tussen € 500.000 en € 999.500 met een looptijd tot 5 jaar.

  • De onderneming bestaat minimaal 1 jaar.

  • Er is geen winst vereiste over de afgelopen jaren.

  • Er dient minimaal een jaarverslag met samenstellingsverklaring beschikbaar te zijn.

  • Conform de AFM vereisten dienen bij aanvang van de emissie (tussentijdse) cijfers beschikbaar te zijn welke niet ouder zijn dan 3 maanden.

  • De onderneming heeft een bewezen track record.

  • De onderneming heeft een groeidoelstelling en wil daarvoor de financiering via NPEX aantrekken.

Start aanvraag nu!