Wat is een NPEX Growth obligatie?

NPEX Growth is een NPEX label speciaal voor jonge (snel)groeiende ondernemingen met een financieringsbehoefte tussen de € 500.000 en € 1.499.500.

De obligaties hebben een nominale waarde van € 500,- en zijn verhandelbaar op het platform van NPEX. De Stichting Obligatiehoudersbelangen is ook bij deze obligaties betrokken.

De onderneming zal getoetst en deskundig beoordeeld worden door een onafhankelijke Corporate Finance partij. Wij noemen dit de Limited Sanity Check. Er zal rekening worden gehouden met de aard en omvang van de onderneming.

De onderneming stel naast het formele NPEX-informatie memorandum het bekende AFM informatiedocument beschikbaar aan beleggers. De twee documenten worden samen opgesteld met een effectenadvocaat en door hen aangemeld bij de AFM.

Er wordt ook een bedrijfsprofiel webpagina aangemaakt van de onderneming op de website van NPEX. Via de bedrijfsprofielpagina zijn alle documenten inclusief de laatste jaarrekening beschikbaar.

NPEX reguliere obligatie NPEX Growth obligatie 
Nominale waarde: € 1.000 per obligatie Nominale waarde: € 500 per obligatie
Minimum financiering € 1.500.000 Minimum financiering € 500.000 tot maximaal € 1.499.500
Onderneming bestaat minimaal 3 jaar Onderneming bestaat minimaal 1 jaar
Winstvereiste: in beginsel 1 jaar winstgevend in de laatste 3 jaar Geen winstvereiste
Documentatie: Informatie Memorandum Documentatie: Informatie Memorandum
De onderneming heeft een bewezen track record De onderneming heeft een bewezen track record

Uitgangspunten

  • De financiering via NPEX is tussen € 500.000 en € 1.499.500 met een looptijd tot 5 jaar.

  • De onderneming bestaat minimaal 1 jaar.

  • Er is geen winst vereiste over de afgelopen jaren.

  • Er dient minimaal een jaarverslag met samenstellingsverklaring beschikbaar te zijn.

  • Conform de AFM vereisten dienen bij aanvang van de emissie (tussentijdse) cijfers beschikbaar te zijn welke niet ouder zijn dan 3 maanden.

  • De onderneming heeft een bewezen track record.

  • De onderneming heeft een groeidoelstelling en wil daarvoor de financiering via NPEX aantrekken.