Geachte beleggers,

N.a.v. het voortgangsbericht van 27 januari 2023 heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen u uitgenodigd om te stemmen over een voorstel tot aanpassing van de obligatievoorwaarden m.b.t. de HyGear obligaties die u houdt. De inhoud van dit voorstel is opgenomen in de berichten van de stichting van 27 en 28 januari 2023 en luidt als volgt:

  1. Afwaardering van alle obligaties tot 40% van de nominale waarde.
  2. Er wordt geen rente berekend en uitgekeerd gedurende de periode tot 1 februari 2024. Vanaf 1 februari 2024 bedraagt het rentepercentage op alle obligaties 5% per jaar.
  3. De looptijd van de betreffende obligatielening wordt verlengd tot 1 februari 2028.
  4. HyGear heeft het recht om de obligaties kosteloos vervroegd af te lossen op enig moment voor 1 februari 2028.
  5. Alle obligatiehouders tezamen (d.w.z. van de drie HyGear obligatieleningen) verkrijgen een belang in HyGear van 5% in de vorm van certificaten van aandelen. Het belang van elke belegger zal op pro rata basis worden berekend aan de hand van het aantal obligaties dat hij/zij houdt.

Een meerderheid van de obligatiehouders is akkoord met het voorstel.

Klik hier voor het volledige bericht.

Met vriendelijke groet,

Stichting Obligatiehoudersbelangen
30 januari 2023