Geachte beleggers,

In het voortgangsbericht van 27 januari 2023 hebben wij u geïnformeerd over biedingsproces op HyGear door één biedende partij (“Bieder”). Hier opvolgend heeft een stemming plaatsgevonden over aanpassing van de obligatievoorwaarden (zie bijlage). Het gevolgde akkoord hierop van de obligatiehouders was voor de Bieder rand voorwaardelijk. In de afgelopen week zijn met alle andere stakeholders onderhandelingen gevoerd en is overeenstemming bereikt met al deze partijen.  Hierbij hebben wij intensief contact gehouden met de Bieder en HyGear. Het akkoord van de obligatiehouders heeft een grote, constructieve druk teweeggebracht bij de andere stakeholders om tot een overeenkomst te komen.

De overeenkomst is uiteindelijk op 6 februari 2023 tot stand gekomen.

De Bieder en nu overnemende partij is het bedrijf HoSt Energy Systems uit Enschede. HoSt is een bio-energietechnologie bedrijf met een vergelijkbaar technologisch proces en technologieën die relevant zijn voor HyGear als co2 liquefaction, gas upgrading en bio-LNG. HoSt is een familiebedrijf opgericht in 1991 door de heer Klein Teeselink senior. De huidige CEO is Jelle Klein Teeselink. HoSt heeft een omzet van ca. € 120 miljoen, 400 medewerkers, 7 kantoren en installaties in 44 landen. HoSt spreekt de doelstelling uit om de synergiemogelijkheden tussen beide organisaties te benutten en HyGear als op zichzelf staand bedrijf succesvol te laten groeien. HoSt zal HyGear voorzien van werkkapitaal zodat weer projecten kunnen worden aangenomen. De nieuwe projecten die in afwachting van de toekomst van HyGear waren bevroren, worden direct opgestart.

Met de overname van HyGear is de waterstoftechnologie kennis behouden en verwachten wij dat het bedrijf weer een gezonde toekomst tegemoet zal gaan. Zodra de jaarrekening 2022 van HyGear gereed is, zullen wij een vergadering van obligatiehouders organiseren waarin het management de voortgang van het bedrijf zal toelichten.

BIJLAGE: gewijzigde voorwaarden

Green Vision Holding B.V. (HyGear) 7% obligaties 2017-2023 ISIN: NL0012846240

 • Afwaardering van alle obligaties tot 40% van de nominale waarde. Dit betekent dat de nominale waarde van elke obligaties EUR 400 nu bedraagt.
 • Er wordt geen rente berekend en uitgekeerd gedurende de periode tot 1 februari 2024. Vanaf 1 februari 2024 bedraagt het rentepercentage op alle obligaties 5% per jaar. Voor alle duidelijkheid: er zal dan op jaarbasis EUR 20 rente worden uitgekeerd op elke obligatie.
 • De looptijd van deze obligatielening wordt verlengd tot 1 februari 2028. Dat wil zeggen dat de obligaties niet op de oorspronkelijke aflossingsdatum 23 februari 2023 maar op 1 februari 2028 zullen worden afgelost.
 • HyGear heeft het recht om de obligaties kosteloos vervroegd af te lossen op enig moment voor 1 februari 2028.

Green Vision Holding B.V. (HyGear) 7,5% obligaties 2018-2024 ISIN: NL0013649635

 • Afwaardering van alle obligaties tot 40% van de nominale waarde. Dit betekent dat de nominale waarde van elke obligaties EUR 400 nu bedraagt.
 • Er wordt geen rente berekend en uitgekeerd gedurende de periode tot 1 februari 2024. Vanaf 1 februari 2024 bedraagt het rentepercentage op alle obligaties 5% per jaar. Voor alle duidelijkheid: er zal dan op jaarbasis EUR 20 rente worden uitgekeerd op elke obligatie.
 • De looptijd van deze obligatielening wordt verlengd tot 1 februari 2028. Dat wil zeggen dat de obligaties niet op de oorspronkelijke aflossingsdatum 19 juni 2024 maar op 1 februari 2028 zullen worden afgelost.
 • HyGear heeft het recht om de obligaties kosteloos vervroegd af te lossen op enig moment voor 1 februari 2028.

Green Vision Holding B.V. (HyGear) 8% obligaties 2019-2025 ISIN: NL0012730733

 • Afwaardering van alle obligaties tot 40% van de nominale waarde. Dit betekent dat de nominale waarde van elke obligaties EUR 400 nu bedraagt.
 • Er wordt geen rente berekend en uitgekeerd gedurende de periode tot 1 februari 2024. Vanaf 1 februari 2024 bedraagt het rentepercentage op alle obligaties 5% per jaar. Voor alle duidelijkheid: er zal dan op jaarbasis EUR 20 rente worden uitgekeerd op elke obligatie.
 • De looptijd van deze obligatielening wordt verlengd tot 1 februari 2028. Dat wil zeggen dat de obligaties niet op de oorspronkelijke aflossingsdatum 3 juli 2025 maar op 1 februari 2028 zullen worden afgelost.
 • HyGear heeft het recht om de obligaties kosteloos vervroegd af te lossen op enig moment voor 1 februari 2028.

Daarnaast verkrijgen alle obligatiehouders tezamen (d.w.z. van de drie HyGear obligatieleningen) een belang in HyGear van 5% in de vorm van certificaten van aandelen. Het belang van elke belegger zal op pro rata basis worden berekend aan de hand van het aantal obligaties dat hij/zij houdt.

Stichting Obligatiehoudersbelangen

7 februari 2023