Arnhem / Enschede, 23 mei 2023

Dit halfjaarbericht gaat in op de periode na de overname van HyGear. In februari dit jaar is HyGear overgenomen door HoSt Groep uit Enschede, een gevestigde kapitaalkrachtige voorloper op het gebied van duurzame energietechnologie.

In maart is Henk Kleef, met meer dan 30 jaar kennis van en ervaring in de energie en in aansturing van organisaties, aangesteld als de nieuwe CEO van HyGear. Kleef: “In de afgelopen periode zijn grote stappen gemaakt die de groeiambitie op lange termijn versterken door aanzienlijke investeringen in en verdere opschaling van commerciële activiteiten en onderzoek en ontwikkelingen. Resultaat is een nieuwe fase van expansie door verbreding van en een groeiende pijplijn aan projecten”. Als onderdeel van de overname heeft HyGear een professionaliseringsslag gemaakt op het gebied van verschillende organisatorische aspecten: (financiële) bedrijfsprocessen, operationele efficiëntie en systemen en strategisch management. Daarnaast heeft de overname geleid tot toegang tot additionele technologische expertise en een sterke internationale commerciële- en serviceorganisatie.

Certificering van aandelen
We verwachten dat de certificering van de aandelen op korte termijn kunnen worden afgerond. De definitieve stukken inzake oprichting STAK/certificering aandelen ligt momenteel voor laatste commentaar bij de Stichting Obligatiehoudersbelangen. Daarna kunnen de akten snel passeren. We verwachten dit proces uiterlijk eind juni 2023 afgerond te hebben.

Jaarrekening 2021/2022
Met dit halfjaarbericht willen wij tevens informeren dat de publicatie van de jaarrekening 2021/2022 wordt uitgesteld. We hechten veel waarde aan transparantie en het verstrekken van betrouwbare financiële informatie aan onze stakeholders. Door het uitstellen van de publicatie kunnen we voldoende tijd besteden aan het zorgvuldig afronden van de jaarrekening en het uitvoeren van de nodige controles om de kwaliteit ervan te waarborgen. Onze verwachting is dat deze jaarrekeningen per eind december 2023 voor publicatie gereed zullen zijn.

Productielocatie
De HoSt Groep heeft een eigen productiefaciliteit in Polen met een groot en ervaren team. De seriematige productie van de HyGear technologie vindt vanaf heden plaats op deze locatie en de productielocatie in Arnhem krijgt een andere bestemming die in lijn ligt met de groei van de organisatie. Deze verplaatsing en concentratie van de productie vergroot de schaalbaarheid, de doorlooptijd en de operationele controle. En stelt ons bovendien in staat het productieproces te stroomlijnen en te optimaliseren en vermindert de gevoeligheid voor schommelingen in de markt.

Technologie synergie
De acquisitie brengt sterke technologische synergie met zich mee. Biogas kan worden omgezet naar waterstof, wat HyGear’s technologie zeer relevant maakt voor de biogasmarkt. De CO2 vervloeiingstechniek van HoSt is compatibel met HyGear’s carbon capture technologie voor het produceren van vloeibare hoogwaardige en duurzame CO2.

Een essentiële ontwikkeling is de door HyGear ontwikkelde geïntegreerde technologie De.OXO. Deze technologie verwijdert zuurstof uit biogas: een belangrijke stap voor het vervolgens opwerken van biogas naar groen gas. In de komende tijd vindt verdere commerciële opschaling van deze technologie plaats, onder andere in Europa en op de Amerikaanse markt waar veel potentie ligt.

Gas as a Service
Gas as a Service (GAAS) is een belangrijk onderdeel dat HyGear profileert als betrouwbare serviceprovider. HyGear biedt GAAS reeds aan met een aantal financiële partners. Deze financiering zorgt voor een stabiele financiële basis, waardoor HyGear zich kan concentreren op het versterken en laten groeien van de kernactiviteiten.

Onderzoek & ontwikkeling
HyGear blijft actief participeren in grote internationale onderzoekstudies die bijdragen aan product- en marktdiversificatie, met behoud van onze kerncompetenties. Dit stelt ons in staat om onze strategie voortdurend te herijken op de Nederlandse markt en binnen heel Europa als gevestigde speler op de waterstofmarkt.

Met vriendelijke groet,

Henk Kleef
CEO HyGear BV