Geachte beleggers,

N.a.v. het voortgangsbericht van 27 januari 2023 heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen u gisteren uitgenodigd om te stemmen over een voorstel tot aanpassing van de obligatievoorwaarden m.b.t. de HyGear  obligaties  die  u  houdt.  Wij  hebben  geconstateerd  dat  de  in  de  uitnodiging  opgenomen aanpassing t.a.v. de rente op de obligaties niet volledig was.

Hieronder treft de finale aanpassing van de obligatievoorwaarden aan (zie de onderstreepte passage):

  1. Afwaardering van alle obligaties tot 40% van de nominale waarde.
  2. Er wordt geen rente berekend en uitgekeerd gedurende de periode tot 1 februari 2024. Vanaf 1 februari 2024 bedraagt het rentepercentage op alle obligaties 5% per jaar.
  3. De looptijd van de betreffende obligatielening wordt verlengd tot 1 februari 2028.
  4. HyGear heeft het recht om de obligaties kosteloos vervroegd af te lossen op enig moment voor 1 februari 2028.
  5. Alle obligatiehouders tezamen (d.w.z. van de drie HyGear obligatieleningen) verkrijgen een belang  in  HyGear  van  5%  in  de  vorm  van  certificaten  van  aandelen.  Het  belang  van  elke belegger zal op pro  rata basis worden berekend aan de hand van het aantal obligaties dat hij/zij houdt.

Stichting Obligatiehoudersbelangen verzoekt u z.s.m. uw stem uit te brengen.

Dit kan uitsluitend via e‐mail (adres: [email protected]). Hierbij dient u duidelijk aan te geven of u WEL of NIET akkoord gaat met het voorstel én uw NPEX rekeningnummer te vermelden. Indien u al heeft gestemd en uw stem niet wilt aanpassen dan hoeft u niets te doen. Indien u al heeft gestemd en uw stem  wél  wilt  aanpassen  dan  verzoeken  wij  u  uw  stem  opnieuw  uit  te  brengen.

Stichting Obligatiehoudersbelangen dient uw stem uiterlijk maandag 30 januari 2023 om 9.00 uur te hebben ontvangen. Indien  wij  geen e‐mail  van  u  ontvangen  (dan  wel  te  laat)  beschouwen  wij  dat  als een onthouding  van  stemmen.  Elke  obligatie  geeft  recht  op  één  stem.  Het  voorstel  zal  worden aangenomen indien een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen WEL akkoord gaat.

Gelieve  bij  uw  overweging  er  rekening  mee  te  houden  dat  indien  dit  voorstel  niet  zou  worden aangenomen HyGear hoogstwaarschijnlijk geen andere optie heeft dan het spoedig aanvragen van faillissement.

De uitslag van de stemming zal op maandag 30 januari 2023 op de NPEX website worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,
Stichting Obligatiehoudersbelangen

28 januari 2023