HyGear

HyGear levert industriële procesgassen zoals, waterstof, stikstof en zuurstof aan industriële eindgebruikers, met een innovatieve en duurzame methode van productie op locatie.

Waterstof

Waterstof 

Wordt gezien als de brandstof voor de toekomst. Auto’s zullen worden uitgerust met brandstofcellen die waterstof omzetten in elektrisch vermogen zonder uitstoot van schadelijke emissies. Daarmee zijn de voordelen gelijk aan die van een elektrische auto maar doordat je waterstof gewoon kunt tanken, is het probleem van lange laadtijden opgelost.

Waterstof 

Is echter niet vrij voorhanden. Tot nu toe wordt het meestal centraal geproduceerd en in trailers vervoerd over de weg. Deze methode is inefficiënt doordat er maar een beperkte hoeveelheid gas in een trailer kan. Om rijden op waterstof mogelijk te maken zal het dus lokaal, op het tankstation moeten worden geproduceerd.

Waterstof 

Is op dit moment één van de meest gebruikte industriële procesgassen. In de industrie van bijvoorbeeld vlakglas, staal of halfgeleiders bestaat hetzelfde probleem. De aanvoer van waterstof is inefficiënt en daardoor duur.

HyGear

Het hoofdkantoor van HyGear is gevestigd in Arnhem en we hebben een kantoor in Singapore. Wij leveren industriële gassen zoals waterstof, stikstof en zuurstof aan industriële eindgebruikers met een innovatieve methode van productie op locatie. Onze producten Hy.GENN.GEN en O.GEN zorgen ervoor dat transport van gassen tot een minimum beperkt blijft en daarmee bieden we zowel kostenvoordeel als emissiereductie aan de eindgebruiker.

Groei

Ooit zijn we begonnen vanuit de visie dat waterstof de brandstof voor de toekomst is en dat er dan waterstof op het tankstation moet worden geproduceerd. Al vroeg in ons bestaan hebben we de stap gemaakt naar de bestaande industrie waar de producten voor on-site productie een inherent voordeel bieden.

De afgelopen jaren hebben we de productportefeuille uitgebreid met stikstof en zuurstof en recentelijk met Hy.REC. Een systeem waarmee we gebruikte procesgassen kunnen terugwinnen en zuiveren om vervolgens opnieuw te gebruiken.

Verder hebben onze productontwikkelingsactiviteiten geleid tot twee technologieën die we in 2019 willen introduceren.

Gas.PURE

De eerste technologie noemen we Gas.PURE. Een systeem dat industriële gassen op locatie kan opwaarderen tot hogere zuiverheid. Dit is met name interessant indien gassen van de gewenste zuiverheid niet beschikbaar of duur zijn in een bepaalde regio.

Hy.GEN-e.

De tweede technologie is de Hy.GEN-e. Een elektrolysevariant van de Hy.GEN waarmee waterstof volledig emissie loos wordt geproduceerd. Elektrolysesystemen splitsen water met elektriciteit. Hoewel dit proces minder efficiënt is dan onze standaard Hy.GEN technologie, voldoet het wel aan de behoefte om lokale emissies verder te reduceren. Dit is vooral het geval bij waterstof tankstations in Europa.

Daarnaast gaan we door met de uitrol van ons GaaS model, waarbij we de verantwoordelijkheid nemen voor de integrale gaslevering. Hierbij produceren of recyclen we gassen op locatie met onze Hy.GEN of Hy.REC technologie en leveren die aan de eindgebruiker.

In 2013 hebben we de productportefeuille uitgebreid met stikstof en zuurstof en in 2014 hebben we ons verdienmodel aangepast. Tot die tijd leverden we vooral installaties op projectbasis. We realiseerden ons dat we sneller konden groeien als we de investering barrière weg zouden nemen en gas als dienst aan te bieden.

Dit vergt investeringen. We moeten immers installaties bouwen om bij de klant neer te zetten en zorgen dat we altijd back-up kunnen leveren met eigen trailers. Daarom hebben we in de afgelopen jaren een aantal belangrijke stappen gemaakt:

  • We hebben meerdere contracten gesloten met industriële klanten waarin we 24 uur per dag waterstof leveren middels onze Hy.GEN technologie. We noemen dit GaaS contracten, wat staat voor Gas as a Service.

  • Omdat we binnen de GaaS contracten de volledige verantwoordelijkheid nemen voor gas levering, hebben we samenwerkingen gesloten met andere gasleveranciers zoals Air Liquide en Messer voor het leveren van back-up capaciteit voor het geval dat onze installaties tijdelijk onvoldoende capaciteit hebben om aan de behoefte te voldoen.

  • Om de basis voor het GaaS model nog verder te versterken hebben we geïnvesteerd in conventionele trailers en een eigen waterstoffabriek in Nederland. Deze productiemiddelen dragen inmiddels op zichzelf bij aan de winstgevendheid van ons bedrijf doordat we ze inzetten voor andere gasbedrijven. Zo vullen we op dagelijkse basis waterstofflessen van andere gasbedrijven.

En het model bleek te werken. We hebben in 2018 contracten gesloten voor 17 nieuwe Hy.Gen-50 systemen die we in 2019 verwachten op te leveren. Daarbij verwachten we een belangrijke stap te maken in de rentabiliteit van de installaties, doordat we een nieuw ontwerp hebben gemaakt waarbij we meerdere HyGEN-50 systemen in een enkele container kunnen bouwen en waarbij bepaalde modules, zoals die voor de zuivering van ons gas, kunnen worden gecombineerd. In die situaties neemt de gemiddelde kostprijs van een Hy.GEN-50 af waardoor we meer concurrerend worden met bestaande alternatieven.

Dit heeft ertoe bijgedragen dat we in 2018 onze install base verder hebben uitgebreid. Eind 2018 hadden we van de verschillende producten in totaal 47 systemen geïnstalleerd en kwam onze winstgevendheid over het boekjaar uit op ruim € 1.445.000 (EBITDA). En misschien wel het belangrijkste, we blijven een toenemende interesse waarnemen uit de industrie voor onze milieubesparende technologie.

Onderstaande kaart geeft aan waar we op dit moment installaties hebben staan. De omvang van de bollen geeft de concentratie van systemen aan.

Bestedingsdoel voor de obligatie

In 2018 zagen we de vraag naar onze technologieën verder toenemen. Zowel in de vorm van ons GaaS model als van het turn-key leveren van installaties. We namen opdrachten aan voor 17 nieuwe Hy.GEN-50 systemen en 3 Hy.REC systemen. In het eerste kwartaal van 2019 kwamen daar nog 9 Hy.GEN-50 systemen bij. Het bedrijf groeit dus sterk door en om deze contracten te financieren en onze productiecapaciteit uit te breiden willen we nieuw kapitaal aantrekken. De NPEX 2019 obligatie met warrants is hierin een belangrijke eerste stap.

Met het geld dat we lenen via de obligaties zullen we investeren in

  • Installaties die we bij eindgebruikers zullen plaatsen in 2019 en 2020

  • Uitbreiding van onze assemblagefaciliteiten

  • Investeren in waterstofproductiefaciliteiten voor back-up (autonoom of in samenwerking)

Markten

De wereldmarkt voor industriële gassen is op dit moment US$ 53 miljard en groeit met zo’n 8% per jaar. De belangrijkste gassen zijn waterstof, stikstof en zuurstof zoals weergegeven in de tabel.

Binnen deze markt is waterstof het belangrijkste gas in termen van omzet en groei. Naar verwachting zal dit de komende tien jaar verder toenemen als de waterstofeconomie zijn intrede gaat doen. Waterstof wordt immers gezien als de voertuigbrandstof van de toekomst omdat er daarmee geen lokale schadelijke emissies ontstaan, terwijl het probleem van beperkte actieradius, zoals dat bestaat bij batterijvoertuigen, wordt opgelost.

Wereldwijd is Zuidoost-Azië de belangrijkste markt. Zowel in omvang als in procentuele groei. Europa en Noord Amerika zijn eveneens significante markten maar deze stagneren al jaren.

HyGear Groep heeft technologie beschikbaar voor lokale productie van de drie belangrijkste industriële gassen. In de praktijk is deze technologie echter niet aantrekkelijk voor een belangrijk deel van de markt. Dit komt omdat  het gebruik groot genoeg is voor andere oplossingen zoals distributie via pijpleidingen of vloeibaar gas transport. Deze gebruikers vinden we terug in staalfabricage, chemische industrie en de petroleumindustrie.

Naar schatting is de omvang van het benaderbaar segment ongeveer US$ 14 miljard per jaar met een gemiddelde groei van 6,2% [Bron: Freedonia World Industrial Gases Report 2010]. Een indicatieve verdeling over relevante segmenten is weergegeven in onderstaande figuur.

Concurrentie

Voor elke aanbieding van industrieel gas wordt geconcurreerd met de bestaande leveranciers van industriële gassen. Deze bedrijven leveren vrijwel allemaal middels de bestaande waardeketen van centrale productie en vervoer over de weg.

De industriële gasleveranciers hebben geen directe reden om hun productiemethodes te wijzigen omdat de investeringen in de centrale productiecapaciteit en de trailers vaak al gedaan zijn. Het is dus zaak deze capaciteit optimaal te benutten. De prijsstructuur ligt daarmee vast. Naar schatting (en afhankelijk van de lokale omstandigheden wereldwijd) kost het tanken van een kubieke meter waterstof ongeveer € 0,23 en het vervoer ervan € 0,20 per 100 km enkele reisafstand. Daarboven komen dan nog de kosten voor lokale opslag bij de eindgebruiker, afschrijving en investering in de trailer en andere posten die niet eenvoudig te achterhalen zijn. Een eindgebruiker die zich op 100 km van een bron bevindt kan dus nooit minder betalen dan de variabele kosten van € 0,50 per m3 waterstof.

Met onze Hy.GEN technologie kunnen we waterstof op locatie produceren voor EUR 0,20 per kubieke meter. Dit is lager dan de productiekosten van de grote fabrieken doordat we het gas niet hoeven te comprimeren voor vervoer over de weg.

Binnen het segment van lokale productie van waterstof hebben we op dit moment vier concurrenten. Dit zijn Air Products (VS), Nuvera (VS), Osaka Gas (Japan) en MKK (Japan). Air Products is de enige die haar systemen inzet om gas te verkopen. De rest levert installaties op projectbasis.

​Belangrijkste klanten

hygear clients emissie

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt is dat Green Vision Holding B.V. (HyGear) geen geld meer heeft om de lening terug te betalen of de rente te betalen. Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien de marktomstandigheden wijzigen of er technologische tegenslagen zijn waardoor de plannen voor de toekomst niet kunnen worden gerealiseerd. In het Prospectus en het Informatiedocument is een volledig overzicht van risico’s opgenomen.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert. Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*
Uitoefening warrants 1% over de effectieve waarde van de te verkrijgen effecten, plus een vast bedrag van € 4,50 per uitoefening

* Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: