Specificaties 

Obligatielening III

Rentebetaling opgeschort per 16 november 2022.

Per 6 februari 2023 gewijzigde voorwaarden van toepassing.

Uitgevende instelling Green Vision Holding B.V.
Lening € 1.999.600 (4.999 obligaties)**
Nominale waarde € 400**
Rente 5,0% per jaar (excl. servicekosten)**
Coupon € 20 per jaar / € 1,67 per maand (excl. servicekosten)**
Betaaldatum coupon Rente opgeschort tot 1 februari 2024**
Uitgiftedatum 3 juli 2019*
Aflossingsdatum 1 februari 2028**
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier voor het prospectus 
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 26-6-2019; initieel 24-7-2019.
**Gewijzigde voorwaarden per 6 februari 2023:
Initiële specificaties:
Lening: € 4.999.000 (4.999 obligaties)
Nominale waarde € 1.000.
Rente per jaar: Bruto 8% / Netto 7,4%.
Coupon: Bruto € 6,67 per maand / Netto € 6,17 per maand.
Looptijd: Maximaal 6 jaar.
Aflossingsdatum: 3 juli 2025.
Zie het SOB voortgangsbericht d.d. 7-2-2023 voor de gewijzigde voorwaarden.

Specificaties 

Warrants

De warrants zijn per 31-12-2020 komen te vervallen.

Uitgevende instelling Green Vision Holding B.V.
Aantal warrants 199.960
Uitgiftedatum 3 juli 2019
Eerste uitoefendatum 1 maart 2020
Laatste uitoefendatum 1 december 2021
Uitoefeningsprijs € 19,50 per certificaat van aandeel van nominaal € 0,005
Uitleg Zie hoofdstuk 5 van het prospectus
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

Specificaties 

Obligatielening II

Rentebetaling opgeschort per 16 november 2022.

Per 6 februari 2023 gewijzigde voorwaarden van toepassing.

Uitgevende instelling Green Vision Holding B.V.
Lening € 1.999.600 (4.999 obligaties)**
Nominale waarde € 400**
Rente 5% per jaar (excl. servicekosten)**
Coupon € 20 per jaar / € 1,67 per maand (excl. servicekosten)**
Betaaldatum coupon Rente opgeschort tot 1 februari 2024**
Uitgiftedatum 19 juni 2018*
Aflossingsdatum 1 februari 2028**
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Aanvulling prospectus Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving emissie verlengd naar 13-6-2018, initieel 24-5-2018.
**Gewijzigde voorwaarden per 6 februari 2023:
Initiële specificaties:
Lening: € 4.999.000 (4.999 obligaties)
Nominale waarde € 1.000.
Rente per jaar: Bruto 7,5% / Netto 6,9%.
Coupon: Bruto € 6,25 per maand / Netto € 5,75 per maand.
Looptijd: Maximaal 6 jaar.
Aflossingsdatum: 19 juni 2024.
Zie het SOB voortgangsbericht d.d. 7-2-2023 voor de gewijzigde voorwaarden.

Specificaties 

Certificaten van aandelen

De certificaten van aandelen zijn per 31-12-2020 komen te vervallen.

Uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Hygear
Totale emissie € 2.499.985
Aantal uitgegeven certificaten via NPEX 434.780
Aantal verhandelbare certificaten via NPEX 728.130
Nominale waarde € 0,005
Uitgifteprijs € 5,75 per certificaat
Uitgiftedatum ​6 juli 2017*
Prospectus Klik hier
Tarieven Klik hier

* Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 22-6-2017, initieel 28-7-2017.

Specificaties 

Obligatielening I

Rentebetaling opgeschort per 16 november 2022.

Per 6 februari 2023 gewijzigde voorwaarden van toepassing.

Uitgevende instelling Green Vision Holding B.V.
Lening € 999.600 (2.499 obligaties)**
Nominale waarde € 400**
Rente 5,0% per jaar (excl. servicekosten)**
Coupon € 20 per jaar / € 1,67 per maand (excl. servicekosten)
Betaaldatum coupon Rente opgeschort tot 1 februari 2024**
Uitgiftedatum 1 maart 2017*
Aflossingsdatum 1 februari 2028**
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Zekerheden Ja, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 17-2-2017; initieel 31-3-2017.
**Gewijzigde voorwaarden per 6 februari 2023:
Initiële specificaties:
Lening: € 2.499.000 (2.499 obligaties)
Nominale waarde € 1.000.
Rente per jaar: Bruto 7% / Netto 6,4%.
Coupon: Bruto € 5,84 per maand / Netto € 5,34 per maand.
Looptijd: Maximaal 6 jaar.
Aflossingsdatum: 28-2-2023.
Zie het SOB voortgangsbericht d.d. 7-2-2023 voor de gewijzigde voorwaarden.