Tarieven ​​Oceandiva

In onderstaande tabel staan de tarieven weergegeven die NPEX hanteert. 

Tarieven beleggers

 
Inschrijfkosten emissie (eenmalig) ​1%
Servicekosten (maandelijks)
​0,05%*
NPEX-rekening Gratis
Geldopname / storting Gratis
Alleen bij verhandeling
Transactiekosten 0,​​5%

* Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon  betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Rekenvoorbeeld

De prijs voor één obligatie is € 1.000. U betaalt éénmalig 1% emissiekosten om in te schrijven.
Als u één obligatie koopt dan betaalt u € 1.000 + € 10 inschrijfkosten = € 1.010.

U betaalt maandelijks 0,05% servicekosten om obligaties aan te houden. Deze kosten
betaalt u zolang u de obligaties bij NPEX heeft. De servicekosten worden in mindering gebracht op de rente die u maandelijks ontvangt.
Bij één obligatie betaalt u  0,05% x € 1.000 = € 0,50.aan servicekosten.
De maandelijkse couponrente bedraagt bruto € 6,46.
Bij één obligatie ontvangt u € 6,46 - € 0,50 = € 5,96 per maand.