Geachte beleggers,

In de buitengewone vergadering van obligatiehouders van 19 januari 2023 is door het management van HyGear aangegeven dat het biedingsproces niet heeft geleid tot een passend bod op HyGear en dat het bestuur van Xebec Adsorption Inc. (“Xebec”) zich aan het beraden was over het vervolg. Zoals afgesproken in deze vergadering heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen samen met enkele obligatiehouders gewerkt aan alternatieve scenario’s. In de afgelopen week heeft de stichting intensief overleg gehad met deze obligatiehouders, HyGear, National Bank of Canada en de partij die het eerdere, niet geaccepteerde bod op HyGear had uitgebracht (“Bieder”).

In de gesprekken met de Bieder constateerden wij met deze obligatiehouders dat dit met HyGear vergelijkbare bedrijf een goede visie had op de situatie bij HyGear en de vereiste herstructurering. Met de Bieder is vervolgens gewerkt aan een aangepast bod dat voor HyGear personeel en alle obligatiehouders beter was en betere perspectieven bood voor de continuïteit van HyGear.

De Bieder heeft gisterennamiddag, 26 januari 2023, het aangepaste bod ingediend. Door medeondertekening heeft de stichting blijk gegeven van haar steun te dien aanzien. Enkele uren daarna is het aangepaste voorstel echter door Xebec en de National Bank of Canada afgewezen. Zowel de Bieder als de stichting hebben gisteravond en vandaag getracht deze partijen op andere gedachten te brengen.

Dit heeft ertoe geleid dat er een mogelijkheid bestaat om op zeer korte termijn alsnog een overname te realiseren. Eén van de onderdelen van de beoogde transactie betreft de aanpassing van de obligatievoorwaarden van de drie obligatieleningen van HyGear. Daartoe zullen wij een stemming organiseren waarover u zo spoedig mogelijk zal worden geïnformeerd. Wij verzoeken u om uw email-box morgenochtend te controleren.

Gezien de urgente situatie dient u rekening te houden met een zeer korte periode waarbinnen u uw stem dient uit te brengen.

Stichting Obligatiehoudersbelangen
27 januari 2023