Geachte beleggers,

Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft overleg gehad met Jaap van der Meer van Turnaround Advocaten, curator van Axxicon Moulds Eindhoven B.V., in kader van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement van de vennootschap en ons verzoek tot een spoedige uitkering aan de obligatiehouders. Dit mede om voor obligatiehouders inzichtelijk te krijgen of in 2022 nog een uitspraak of uitkering kan worden verwacht.

De heer Van der Meer geeft aan dat de stand van zaken van de boedel nog niet definitief vaststaat en zegt een beter en concreter vooruitzicht voor concurrente crediteuren te kunnen geven na afronding van het oorzakenonderzoek. Hij verwacht eind juni 2023 een rapport van bevindingen te kunnen afronden dus in 2022 valt geen duidelijkheid of uitkering te verwachten.

De curator zal ons informeren zodra er een concreter vooruitzicht bestaat. De stichting zal hier zelf per kwartaal naar informeren en een voortgangsbericht hiervan publiceren op NPEX.

Informatie over het faillissement van de vennootschap is te vinden in het Centraal
Insolventieregister:
https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/01.obr.22.84.F.1300.1.22

Stichting Obligatiehoudersbelangen

24 oktober 2022