13 juni 2022

Geachte lezers,

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. heeft het afgelopen half jaar een aantal potentiële kopers mogen
spreken, waarbij met sommigen diepgaande analyses hebben plaatsgevonden om te onderzoeken in hoeverre een overname van Axxicon tot de mogelijkheid zou behoren.

Helaas heeft dit niet tot een concrete intentieverklaring geleid en is inmiddels, onder invloed van het
voortdurend verstoord zijn van de supply chain, het explosief stijgen van de energiekosten welke de
gerealiseerde besparingen volledig te niet hebben gedaan, het opzeggen van personeelsleden en het feit dat in toenemende mate door leveranciers vooruitbetalingen geëist worden, de situatie zo
nijpend dat een verantwoorde voortzetting van de bedrijfsvoering onmogelijk is geworden.

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. heeft daarom, mede op advies van Inter Actus, het externe bureau
dat ons begeleidt in de bedrijfsvoering, bij de rechtbank Oost-Brabant een eigen aangifte
faillissement ingediend.

Ik had u graag anders bericht, het is enorm spijtig dat de door de obligatiehouders toegeworpen
reddingsboei in de vorm van de afkoopregeling niet geeffectueerd kan worden.
Het doet zeer dat ondanks alle inspanningen een eigen faillissementsaanvraag onvermijdelijk is
gebleken.

Met vriendelijke groet,

Alfred Evers
CEO Axxicon

Klik hier voor het volledige bericht inclusief bijlage.