Halfjaarbericht Axxicon Moulds Eindhoven B.V. Periode Q3 & Q4 2021

Eindhoven, 28 februari 2022

Geachte lezers,
Het tweede halfjaar van 2021 heeft voor Axxicon in het teken gestaan van herstructureringsen financieringsmaatregelen om de verslechterde marktontwikkelingen het hoofd te bieden.

Wij hebben intensief overleg gevoerd met de Stichting Obligatiehoudersbelangen en wij hebben op de navolgende data in diverse vormen met de obligatiehouders
gecommuniceerd:

  • 22 oktober een vergadering van obligatiehouders bij Axxicon in Son
  • 23 november een voorstel tot afkoop
  • 24 november een buitengewone vergadering van obligatiehouders middels een zoom
    meeting
  • 30 november een aangepast voorstel tot afkoop hebben gedaan, welke op 2 december is
    aangenomen

Daarmee kon Axxicon aansluiting trachten te zoeken bij een sterk industrieel conglomeraat, waarmee het voortbestaan van Axxicon en de werkgelegenheid voor onze werknemers veiliggesteld zou kunnen worden.
De overnamegesprekken van december 2021 hebben niet geleid tot een overname. In januari 2022 is een nieuw pakket overeengekomen met obligatiehouders en aandeelhouders en op dit moment zijn er een tiental serieus geïnteresseerde overnamekandidaten waarmee Axxicon in gesprek is en wij verwachten op afzienbare termijn meer concrete informatie met u te kunnen delen.

Alfred Evers
CEO