Axxicon Moulds Eindhoven B.V.

12 januari 2022

Geachte obligatiehouder van Axxicon,

Met deze brief willen wij u informeren over de situatie van Axxicon en een vernieuwd voorstel aan u voorleggen. Deze brief zal worden gevolgd door een uitnodiging voor een buitengewone vergadering van obligatiehouders op 26 januari 2022. In deze vergadering kunnen wij u verder informeren en uw vragen beantwoorden.

Klik hier voor het volledige bericht.