Geachte beleggers,

Op 27 juli 2022 heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen een oriënterend gesprek gehad met Jaap van der Meer van Turnaround Advocaten, curator in het faillissement van Axxicon Moulds Eindhoven B.V., in verband met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van de vennootschap.

Zoals in ons bericht van 5 juli 2022 aangegeven heeft de curator een doorstart van Axxicon gerealiseerd middels een overname van de boedel door een derde partij. Deze partij betreft het industrieel bedrijf PM uit Dedemsvaart. De overnamesom bedraagt € 1,7 miljoen. De curator is de transactie aan het afronden.

De stichting heeft er bij de curator op aangedrongen om zodra de stand van de boedel daarvoor aanleiding geeft een uitkering aan de concurrente schuldeisers, waaronder de obligatiehouders, te doen. De vooruitzichten op dit moment zijn echter nog onzeker. Meer informatie over het faillissement is te vinden in het Centraal Insolventieregister:
https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/01.obr.22.84.F.1300.1.22

Stichting Obligatiehoudersbelangen
5 augustus 2022