23-02-2021

Halfjaarbericht Axxicon Moulds Eindhoven B.V. | Periode Q3 & Q4 2020

Geachte lezers,

Zoals we ook in ons bericht van augustus hebben aangegeven levert Corona zowel bedreigingen als kansen op.
De gevolgen van de Corona crisis waren nog niet zichtbaar in de cijfers van het 1e kwartaal, daar Axxicon grotendeels aan projectmatige orders werkt. In de daarop volgende kwartalen hebben we door de Corona crisis echter wel een vermindering van de omzet gehad. Dit komt enerzijds door lockdown maatregelen in tal van landen waar onze wederverkopers actief zijn en anderzijds doordat overlegstructuren met projectgroepen van klanten minder vlot verliepen doordat er extra controles ingebouwd werden toen overleg niet meer ‘face to face’ kon plaatsvinden, de interne besluitvorming bij onze klanten vergde hierdoor meer tijd
dan normaal.

Hiermee hebben we een vertraging van omzetontwikkeling en in de orderintake zien ontstaan waarbij er geen projecten zijn weggevallen (de marktvraag is nog steeds aanwezig), maar dit heeft er wel voor gezorgd dat onze omzet in 2020 lager is uitgevallen dan gebudgetteerd.

Axxicon heeft op 29 december 2020 een obligatielening II uitgegeven tegen een totale nominale waarde van € 1.499.000 o.a. ter financiering van de opschaling van onderzoek en de productie en de opschaling van de verkooporganisatie om daarmee de groei van Axxicon te versnellen. Dit heeft Axxicon verder omschreven in het prospectus gedateerd 20 november 2020. Axxicon moet deze obligatielening in één keer terugbetalen op 29 december 2025. Axxicon betaald op deze obligatielening een rente van 8%. Axxicon heeft geen zekerheden verstrekt onder deze obligatielening II

Klik hier voor het volledige bericht.