31-08-2020

Halfjaarbericht Axxicon Moulds Eindhoven B.V. | augustus 2020

Geachte lezers,

Met de uitgifte van obligaties eind 2019 is tevens het startschot gegeven voor onze groeiversnelling; Horizon’24. Reeds in december 2019 is een tweede Yasda freescentrum afgeleverd en deze machine is inmiddels geïnstalleerd en er wordt succesvol productie op gemaakt.

Corona levert bedreigingen en kansen op, maar vooral ook veel extra werkdruk waar geen extra resultaat tegenover staat. Overlegstructuren met projectgroepen van klanten verlopen minder vlot doordat er extra controles ingebouwd worden nu veel overleg niet meer ‘face to face’ plaatsvindt en we zien dat de interne besluitvorming bij onze klanten meer tijd vergt dan normaal.

Inmiddels zien wij dat klanten die al een Point of Care test in de markt hebben last hebben van het Covid-19 virus, er worden minder tests afgenomen omdat het aantal patiëntbezoeken aan de huisartsen tijdens de uitbraak significant is afgenomen en ook nu nog zijn huisartsenposten en poliklinieken niet terug op hun normale bezetting. Onderwijl gaan ontwikkelingen met name bij onze Blue-Chip klanten inmiddels weer door en we zijn er trots op dat een Covid-19 Point of Care test, waar Axxicon het substraat voor maakt, inmiddels in een CE aanvraag zit.

Axxicon heeft gebruik gemaakt van de NOW 1.0 regeling, waarbij wij € 207.259 netto ondersteuning hebben ontvangen. Inmiddels trekt de markt weer aan waardoor wij verwachten niet in aanmerking te komen voor de NOW 2.0 regeling. De combinatie van een herstellende orderintake en doorgevoerde besparingen leiden ertoe dat wij verwachten 2020 qua omzet iets onder het oorspronkelijke budget af te sluiten, maar qua resultaat juist iets boven het oorspronkelijke budget.

Klik hier voor het volledige bericht.