Certificaten van aandelen

Specificaties certificaten van aandelen Specs

Uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Specs Compound Handling
Totale uitgifte € 2.625.000 / 250.000 certificaten
Minimumbedrag € 1.050.000 / 100.000 certificaten
Extra certificaten beschikbaar bij inschrijving op meer dan 250.000 certificaten Het gaat om maximaal 145.159 extra certificaten. Het totaal aangeboden certificaten is in dat geval 395.159 certificaten / € 4.149.169,50. Zie hoofdstuk 4.1 prospectus.
Uitgifteprijs € 10,50 per certificaat
Dividendbeleid Jaarlijks 40% van het nettoresultaat. Zie hoofdstuk 5.6 prospectus.
Uitgiftedatum Vrijdag 30 juli 2021*
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven Klik hier

*Inschrijving vervroegd gesloten op 26-7-2021; initieel 12-08-2021