Tarieven ​​Specs

In onderstaande tabel staan de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

Tarieven beleggers
Inschrijfkosten emissie (éénmalig) 1%
0,5% voor inschrijvingen op certificaten van aandelen vanaf € 500.000
NPEX-rekening Gratis
Geldopname / storting Gratis
Alleen bij verhandeling op NPEX-effectenbeurs
Transactiekosten 0,5% met een minimum van € 2,50 per transactie

Dividendbeleid

Specs Compound Handling B.V. heeft het beleid om onder normale omstandigheden minimaal 40% van het netto resultaat over het voorgaande boekjaar uit te keren als dividend. Mocht de liquiditeitspositie het niet toelaten of mocht de solvabiliteit door de dividenduitkering lager uitkomen dan 35% dan kan het uitkeringspercentage worden verlaagd. Zie hoofdstuk 5.6 van het prospectus.

Dividenden die worden uitgekeerd op de certificaten zijn in het algemeen belast met dividendbelasting tegen een tarief van 15%. Specs Compound Handling B.V. zal de Nederlandse dividendbelasting namens de certificaathouder inhouden en afdragen aan de Nederlandse belastingdienst.

Afhankelijk van de fiscale positie van de certificaathouder kan de ingehouden dividendbelasting worden verrekend, verminderd of worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Voor de toepassing van de dividendregels adviseren wij u om contact op te nemen met een belastingadviseur.