3 februari 2022

Online beleggersbijeenkomst Specs

Op donderdag 3 februari 2022  heeft NPEX in samenwerking met Specs een online beleggersbijeenkomst georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomst is er een toelichting gegeven op de uitgifte van certificaten van aandelen en het onlangs verschenen persbericht. Ook is er ingegaan op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de toekomstplannen van de onderneming

Onderstaand is de presentatie en de videobijeenkomst terug te zien.