Specs

Specs

Specs Compound Handling B.V. richt zich op de compounds (teststoffen) waarmee Research & Development activiteiten worden ondernomen voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen door farmaceutische bedrijven. Specs is gespecialiseerd in het sourcen, de handling, het beoordelen op kwaliteit, het opslaan onder geconditioneerde omstandigheden en het distribueren van compounds in droge (poeder-achtige) vorm.

Over Specs Compound Handling B.V.

Specs Compound Handling B.V. (samen met Specs Chemical Services Inc.) richt zich op de compounds (teststoffen) waarmee R&D activiteiten worden ondernomen voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.
Specs is daarbij gespecialiseerd in het sourcen, de handling, het beoordelen op kwaliteit, het opslaan onder geconditioneerde omstandigheden en het distribueren van compounds in droge (poeder-achtige) vorm. Specs richt zich niet op bulk compounds die worden gebruikt voor de uiteindelijke productie van medicijnen.

Voor het selecteren van de juiste compound uit de miljoenen compounds die zijn opgeslagen in speciaal daarvoor gebouwde opslagsystemen wordt gebruikt gemaakt van lasergestuurde apparatuur en speciaal door Specs ontwikkelde software. De klanten voor wie Specs de opslag en handling van de compoundportefeuille beheert, hebben direct toegang tot het softwaresysteem waarmee hun compounds worden beheerd.

Verscheidene grote ondernemingen en instellingen die actief zijn op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen hebben hun portefeuille ondergebracht bij één van de vestigingen van Specs (in Nederland of in de Verenigde Staten). Deze compoundportefeuilles bestaan vaak uit vele miljoenen compounds, die ook wel de kroonjuwelen van de farmaceutische bedrijven of instellingen worden genoemd.

Op verzoek van haar klanten zorgt Specs ervoor dat gevraagde compounds binnen zeer korte tijd beschikbaar zijn voor ontwikkelingsactiviteiten in de laboratoria van de opdrachtgevers. Specs is feitelijk een partner van haar klanten en de samenwerkingen zijn voor de meeste klanten voor langere tijd vastgelegd (vaak voor een periode van 5 tot 10 jaar).

Specs heeft gemerkt dat ook bij kleinere en middelgrote ondernemingen in de farmaceutische en biotech industrie behoefte bestaat om de compoundportefeuille bij een gespecialiseerde partner onder te brengen. Specs heeft daarom in 2019 besloten om te investeren in een zogenaamde ‘shared-facility’ waar binnen de compoundportefeuilles van meerdere kleinere opdrachtgevers kunnen worden ondergebracht. Inmiddels is de eerste ‘shared-facility’ al voor een groot deel gevuld.

Een andere trend die door Specs is gesignaleerd, is de behoefte in de markt om ook de opslag, het beheer en het distribueren uit te besteden van compounds in de vorm van een oplossing en van building blocks. Een building block is een bouwsteen waarmee screening compounds worden opgebouwd. Het combineren van meerdere building blocks levert dus een screening compound op. De screening compounds in oplossing zijn de uiteindelijke vorm zoals de onderzoeker. Het geld van de certificaten wil Specs mede gebruiken om hierin te groeien.

Lead development

Specs Compound Handling B.V. (samen met Specs LD B.V.) richt zich op partnerschappen met ondernemingen of instellingen die de ambitie hebben om een nieuw medicijn te ontwikkelen.

Deze partners zijn soms startups maar soms ook instellingen, zoals universiteiten, die op basis van een nieuw idee een nieuw medicijn willen ontwikkelen. Concreet komt het erop neer dat Specs haar ervaringen, haar eigen voorraad compounds en haar laboratoriumfaciliteiten in Delft of Zoetermeer beschikbaar stelt voor dergelijke initiatieven. Specs Compound Handling B.V. en Specs LD B.V. hebben daardoor belangen in een zestal lead development projecten. De doelstellingen van deze lopende projecten variëren van het ontwikkelen van medicijnen op het gebied van oncologie (2 projecten), twee alternatieven voor antibiotica, een op het gebied van de ziekte van Alzheimer en een op het gebied van een nieraandoening.

Wereldwijd actief

Specs Compound Handling B.V. is samen met Specs Chemical Services Inc. actief in de hele wereld.
Er zijn vestigingen in Nederland en de Verenigde Staten. In India en China wordt gewerkt met lokale agenten die exclusief voor Specs Compound Handling B.V. werken.

Tijdlijn

Omzet en winst

Hoe ziet de markt eruit?

Specs is actief in de farmaceutische onderzoekswereld. Deze omvat enkele duizenden organisaties waaronder farmaceutische bedrijven van groot tot klein, biotechnologie bedrijven, universitaire vakgroepen, patiëntenverenigingen etc. en is groeiende. Compound Management speelt daarin voor iedere partij een rol en deze markt omvat leveranciers van apparatuur, opslagsystemen, consumables en softwarepakketten. Hoewel het uitbesteden van voorraadbeheer en distributie van compounds een niche markt is waar niet veel publieke informatie over bekend is, is het een vast onderwerp op jaarlijkse conferenties over Compound Management.

Partners en Klanten

Management

De heer Johan Tijhuis

De heer Johan Tijhuis is CEO en al 27 jaar aan SPECS verbonden.

De heer Arie Speksnijder

De heer Arie Speksnijder is CFO en al 20 jaar aan SPECS verbonden.

Beiden hebben veel ervaring opgebouwd in diverse functies

Structuur van de onderneming

Doel emissie

Wij willen voor maximaal voor € 4.149.169,50 aan certificaten verkopen. Het gaat om een bedrag van € 2.625.000 aan nieuw uit te geven aandelen die zullen worden gecertificeerd en een bedrag van € 1.524.169,50 van de bestaande certificaathouders.

Voor dit bedrag zullen wij aandelen van Specs Compound Handling B.V. kopen. Dit bedrag wil Specs Compound Handling B.V. investeren in haar groei.

Specs Compound Handling B.V. heeft de ambitie om diensten aan te bieden op het gebied van:

1. Het aanbieden van compounds opgelost in een vloeistof
Naast de huidige activiteiten die betrekking hebben op compounds in droge of poedervorm. Zodra een compound is opgelost in een vloeistof, kan de biologische activiteit van een compound worden getest.

2. Het uitbreiden van de opslag van building blocks
Met building blocks worden screening compounds gemaakt.

3. Het opstarten van een shared facility in de Verenigde Staten en uitbreiden in Nederland
Het huidige systeem in Nederland is voor de helft gevuld en is voor de Nederlandse vestiging een uitbreiding voorzien. Met de opgebouwde kennis en ervaring is een vergelijkbaar systeem voor de vestiging in de Verenigde Staten gepland.

4. Het in- en verkoopplatform zal worden vernieuwd om andere diensten te ondersteunen
Het huidige online platform was de eerste in de wereld met een zoekmachine voor chemische structuren. Deze online tool zal worden geprofessionaliseerd, zodat de producten van een groter aantal leveranciers kan worden aangeboden aan een groter aantal klanten. Deze module kan worden ingezet voor zowel building blocks als screening compounds.

Risico’s en zekerheden

Aan de certificaten van aandelen zijn risico’s verbonden. Deze certificaten van aandelen zijn daarom alleen geschikt voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in het prospectus. In het prospectus worden deze risico’s nader toegelicht, alsook de impact die deze risico’s kunnen hebben op de continuïteit. Zo is er het risico dat grote opdrachtgevers wegvallen of dat de lead development projecten geen succes worden.

Het is belangrijk dat u deze risico’s goed tot u neemt en het prospectus en informatiedocument leest voordat u gaat beleggen in onze certificaten van aandelen.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening Gratis
Geld storten Gratis
Inschrijfkosten emissie (éénmalig) 1%
0,5% per emissie voor inschrijvingen op certificaten van aandelen vanaf € 500.000

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs