Nieuw contract Specs Cumberland

29 december 2021

Specs heeft de maandenlange onderhandelingen met een Amerikaanse overheidsinstelling succesvol afgerond. Specs, de expert op het gebied van Compound Management, gaat in haar Amerikaanse vestiging het voorraadbeheer van alle onderzoeksstoffen voor haar rekening nemen en vervolgens de distributie van deze stoffen naar de diverse onderzoekscentra van de klant verzorgen. Begin volgend jaar zal Specs meer details over deze nieuwe samenwerking kunnen geven in samenspraak met de opdrachtgever.

Zoals eerder aangekondigd is Specs in de tweede helft van 2021 gestart met de geplande investeringen in de nieuwe activiteiten zoals uiteengezet in de prospectus waarvan de Shared Facility er één van is. De bovengenoemde klant zal de eerste gebruiker van deze opslagfaciliteit zijn.

Specs is van plan om in januari een beleggersbijeenkomst te organiseren waarin beleggers de mogelijkheid zullen krijgen om de directie van Specs vragen te stellen over de aard van de verschillende activiteiten van Specs.

Voor verdere informatie: Johan Tijhuis, [email protected]