Effecten PFM Intelligence Group

Specificaties 

Obligatielening

Uitgevende instelling PFM Global Holding B.V.
lening € 2.500.000 / 2.500 obligaties
Minimumbedrag uitgifte € 1.250.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8% per jaar
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon bedrag € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Looptijd Maximaal 5 jaar 
Einde inschrijving Dinsdag 30 augustus 2022 om 17:00 uur*
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier

*Behoudens verkorting / verlenging inschrijvingstermijn.

Inschrijven