Effecten PFM Intelligence Group

Specificaties 

Obligatielening

Uitgevende instelling PFM Global Holding B.V.
Lening € 2.500.000 / 2.500 obligaties
Minimumbedrag uitgifte € 1.250.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Looptijd Maximaal 5 jaar 
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie hoofdstuk 4.4 van het prospectus 
Einde inschrijving emissie Maandag 12 december 2022 om 17:00 uur*
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven en rekenvoorbeeld Klik hier

*Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.
Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 30-08-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 30-8-2022.
Inschrijvingstermijn tweede keer verlengd; initieel 29-09-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 29-9-2022.
Inschrijvingstermijn derde keer verlengd; initieel 10-11-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 11-11-2022.