Alphen aan den Rijn, 29 september 2022 – Op de emissie van de PFM Intelligence Group 8% obligatielening is inmiddels voor bijna € 700.000 ingeschreven. Het minimumbedrag voor uitgifte van de obligaties is € 1.250.000. Er is daarom besloten de inschrijvingstermijn van de emissie nogmaals te verlengen.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op donderdag 10 november 2022, waarna de obligaties op donderdag 17 november 2022 worden uitgegeven en rentedragend zijn*.

Tijdslijn*
Donderdag 10 november 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving emissie
Donderdag 17 november 2022 Uitgifte obligaties
Vrijdag 18 november 2022 Eerst mogelijke handel via NPEX*

*Behoudens verkorting/ verlenging van de inschrijvingstermijn.

Hoogachtend,

Bart Schmitz
CEO PFM Intelligence Group

AFM-regel lang