Alphen aan den Rijn, 11 november 2022 – Op de emissie van de PFM Intelligence Group 8% obligatielening is voor bijna € 700.000 ingeschreven. Er is besloten de inschrijvingstermijn nogmaals te verlengen.

De nieuwe inschrijvingstermijn eindigt op maandag 12 december 2022 om 17:00 uur, waarna de obligaties op maandag 19 december 2022 worden uitgegeven en rentedragend zijn.*

Tijdslijn*
Maandag 12 december 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving emissie
Maandag 19 december 2022 Uitgifte obligaties
Dinsdag 20 december 2022 Eerst mogelijke handel via NPEX

*Behoudens verkorting/ verlenging van de inschrijvingstermijn.

Hoogachtend,

Bart Schmitz
CEO PFM Intelligence Group

AFM-regel lang