Alphen aan den Rijn, 13 december 2022 – Hierbij informeren wij u dat wij de emissie van de PFM Intelligence Group 8% obligatielening via NPEX hebben stopgezet. Wij zijn voor onze buy en build strategie inmiddels in een vergevorderd stadium om op een andere manier invulling te geven aan de financieringsbehoefte. Hiermee wordt verdere professionalisering van de PFM Group versneld vormgegeven.

Voor beleggers die zich hadden ingeschreven op de emissie is de inschrijving inmiddels geannuleerd en is het inschrijvingsbedrag gedeblokkeerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met NPEX, afdeling Investors Relations, via e-mail [email protected] of telefoonnummer 070-385 15 30.

Wij danken u voor uw getoonde interesse in PFM Intelligence Group.

Hoogachtend,

Bart Schmitz
CEO PFM Intelligence Group