PFM Intelligence Group

PFM-logo-emissie

PFM Intelligence Group

People Flow Management. Dat is waar PFM Intelligence Group voor staat. Wij zetten bezoekersstromen en gedrag om in data. Met onze inzichten en systemen worden locaties overal ter wereld geoptimaliseerd. Denk aan winkels, winkelcentra, binnensteden, vliegvelden en treinstations. 
Meten is weten, en dit doen wij op grote schaal. Wij zijn marktleider in Nederland en Engeland en met meer dan 35.000 installaties, en 30 jaar aan ervaring willen wij de komende jaren onze marktpositie in Europa sterk vergroten. 

Specificaties obligatielening

Uitgevende instelling PFM Global Holding B.V.
Doelbedrag € 2.500.000
Minimumbedrag uitgifte € ​1.250.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8% per jaar (excl. servicekosten)
Coupon 6,67 per maand (excl. servicekosten) 
Looptijd Maximaal 5 jaar
Einde inschrijving emissie Maandag 12 december 2022 om 17:00 uur*
Prospectus Klik hier

*Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.
Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 30-08-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 30-8-2022.
Inschrijvingstermijn tweede keer verlengd; initieel 29-09-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 29-9-2022.

Wat doet PFM Intelligence Group?

Met meer dan 35.000 installaties over de hele wereld en ruim 30 jaar aan ervaring, registeren wij per dag meer dan 20 miljoen bewegingen. De data die dit genereerd is voor een breed spectrum aan opdrachtgevers elke dag nodig om beslissingen op te nemen en beleid bij te stellen. Ook in tijden van Corona is gebleken dat onze diensten en producten bijdragen aan het openhouden van winkels en het veilig houden van locaties.

Wij leveren systemen en inzichten om bezoekersstromen te meten en te managen.


Wij vertalen beweging in data

De product markt combinaties van PFM zijn erop gericht om de consument beleving te verbeteren in allerlei opzichten. Wij meten bewegingen en het maakt ons niet uit of passant stromen:


 


Inzicht ontstaat als de techniek werkt

Wij begrijpen de waarde van techniek en de importantie van verbindingen. Onze klanten rekenen op het feit wij de gehele keten overzien en onderhoudenEen stereoscopische telsensor


Ons hoofdkantoor staat in Alphen aan den Rijn en wij hebben twee vestigingen in Engeland. Wij leveren data en inzicht maar zijn uniek in wat we doen omdat we ook de techniek, installaties en het netwerkdesign voor onze klanten opzetten. Goede inzichten ontstaan pas als de techniek op orde is. Met meer dan 85 collega’s werken wij dagelijks voor grote namen zoals Grandvision, Unibail-Rodamco Westfield, CBRE Global investors, McDonalds, Network Rail, Bijenkorf en vele, vele andere.

Inmiddels zijn wij marktleider in Nederland en sterk groeiende in Engeland. Wij bouwen aan verdere expansie van PFM middels een Buy & Build strategie. De groei aan data en de wens voor nieuwe inzichten vormen onze roadmap. In de afgelopen 14 maanden hebben wij 2 overnames gedaan om onze producten, teams en positie te versterken. De komende jaren blijven wij overnames doen maar zullen wij ook de vele wensen van onze groeiende klantgroep uitwerken in nieuwe data abonnementen.

De tijdslijn

Omzet en winst

Hierbij een overzicht van onze omzet en winst over de afgelopen jaren. De cijfers voor het boekjaar 2021/2022 is een prognose. Lees voor meer informatie over de prognose hoofdstuk 10.4 van het prospectus. 

Hoe ziet de markt eruit? 

PFM richt zich specifiek op locaties waar bezoekers- en passantbewegingen van belang zijn. Dit zijn winkels, winkelstraten, stations en winkelcentra. Ook de bekende drive-thru restaurants van elk denkbaar label behoren tot onze opdrachtgevers omdat onze systemen ook hier bijdragen aan het optimaliseren én sturen van de bezoekersstromen. De markten waarin wij onze producten en diensten verkopen is groot. Feitelijk overal waar inzicht in bezoekers wenselijk is, worden onze systemen geïnstalleerd. Onze recent afgeronde acquisitie van WiFiProfs B.V. heeft bijvoorbeeld geleid tot het feit dat wij nu voor meerdere universiteiten een install base van sensoren beheren waarmee men klaslokalen en algemene ruimte monitort op bezetting.

Onze installaties voor het meten van passant- en bezoekersstromen worden in steeds meer sectoren toegepast. De relevantie van het meten van bezoekers groeit elk jaar en bovenstaand plaatje geeft een beknopt overzicht van belangrijke sectoren met daarbij het aantal installaties.  

Algemeen gesteld geldt dat voor de Retail-Analytics markt een CAGR waarde van 21% voor de periode tussen 2019 en 2027 is afgegeven (Compound Annual Growth Rate; jaarlijks samengesteld groeipercentage). Ondanks een lichte afname van het aantal winkels stijgt de behoefte aan kwalitatief inzicht significant.

Hoe zijn wij marktleider geworden in NL? 

Het inzicht wat wij leveren is direct toepasbaar. Dit wordt ook wel Actionable insights genoemd. De systemen en technieken behoren tot onze core expertise. Wij zijn geen ontwikkelaar van hardware. Als system integrator maken wij weloverwogen beslissingen als het gaat in welk type hardware wij selecteren voor onze opdrachtgevers.

Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit en dat in alle weersomstandigheden, binnen of buiten. De betrouwbaarheid, validatie en privacy zijn hierin zwaarwegende factoren waarin wij hardware selecteren. Wij leveren managementinformatie op strategisch, tactisch én operationeel niveau. Wij zijn hardware onafhankelijk maar committeren ons wel in hardware partnerships. De meerwaarde van onze data groeit elk jaar en zo ook de service en controle elementen die wij in onze operatie inbouwen.

Als gevolg hiervan hebben wij een zeer brede en loyale groep met opdrachtgevers. Van de lokale sigarenboer tot de grootste winkelvastgoedbelleggers zoals Unibail-Rodamco-Westfield. De data abonnementen die zij bij ons afnemen zijn elke dag van groot belang.

Binnen de retail is sector breed een enorme data transitie gaande. Niet voor niets is onze slogan: DATA beats EMOTIONS en het inzichtelijk maken van alle facetten maakt het dat wij als marktleider vooroplopen in het leggen van verbanden die ten grondslag gaan aan elke investeringsbeslissing.

De PFM Roadmap.

Wij hebben een letterlijke roadmap die we afleggen met onze PFM DATA roadshow. Een uniek Data expierence center op wielen. Hierin demonstreren wij al onze technieken, systemen en data op locatie. Of het nu gaat om gesprekken met potentieel nieuwe relaties, organiseren van softwaretrainingen of het deelnamen aan beurzen en evenementen; De PFM Roadshow maakt indruk in optima forma. Na ruim 18 maanden bouwen, midden in de Pandemie is deze op 14 oktober 2021 gepresenteerd.

Enkele opdrachtgevers van de PFM Groep

Wij zijn enorm trots op onze grote lijst aan opdrachtgevers. Binnen een zeer breed spectrum van de retail en fastfood gedreven stakeholders kennen wij meer dan 500 opdrachtgevers met een veelvoud aan locaties. Er is een grote kans dat iemand in Nederland meermaals per dag met onze systemen in aanraking komt zonder het te realiseren. Dit is slechts een greep van enkele van onze opdrachtgevers:

Management

management-team-pfm-emissie-beleggen


Als managementteam geloven wij in het feit dat je altijd moet willen leren. Dit doen wij onder andere door te zorgen dat wij beschikken over een zeer ervaren raad van advies. Naast het dagelijkse managementteam worden wij bijgestaan door een team van professionals die ons ondersteunen bij relevante vragen. Of het nu gaat om financiering, ontwikkeling of bedrijfsjuridische zaken; wij beschikken direct en indirect over alle
noodzakelijke kennis. 

Structuur van de onderneming

Doel emissie

Ondanks de lange historie, grote groep met opdrachtgevers en vele decennia ervaring in onze sector zijn wij een bedrijf wat in transitie is. Klanten wensen meer inzicht en geven steeds vaker de voorkeur aan data abonnementen. Dit vraagt om andere businessmodellen en flexibele cloud reporting omgevingen. Dit hebben wij al ingezet en willen wij gaan versnellen met NPEX.  

Om de PFM Groep klaar te maken voor de toekomst is sinds medio 2016 gestart met investeringen in de eigen processen en het schaalbaar maken van het bedrijf. De vele investeringen die hiermee gepaard zijn gegaan hebben wij allemaal op eigen kracht gedaan. Dit leidde tot een vertraagde aflossing van de cumprefs. Hierop hebben wij alleen rente betaald. Met NPEX willen wij ook een deel van deze cumprefs aflossen.   

Wij willen € 2.500.000 lenen van beleggers. Wat wij willen doen met het geld van de obligaties, zullen wij hieronder toelichten.  

 

Als wij € 1.250.000 ophalen, dan willen we dat als volgt besteden: Als wij € 2.500.000 ophalen, dan willen we dat als volgt besteden:
CAPEX: Doorontwikkeling platform (software) € 250.000 € 500.000
CAPEX: Hardware t.b.v. klanten € 250.000  € 500.000
Versterking werkkapitaal  € 250.000 € 500.000
Terugbetalen cum prefs € 500.000 € 1.000.000
Totaal € 1.250.000  € 2.500.000


CAPEX: Doorontwikkeling platform (software)
 

De ontwikkeling in de IT gaat snel. Met een extra investering, kunnen wij de ontwikkeling van ons IT-platform versnellen. Dit zullen wij vooral doen door gekwalificeerde mensen aan te nemen en/of in te huren. Wij maken gebruik van een extern bureau waarin onder andere de voormalig CTO van Trivago sturing geeft aan onze ontwikkelingen. Met een nog innovatiever en robuuster platform bieden wij onze klanten steeds meer een totaaloplossing op het gebied van people flow data management & analysis. Hiermee versterken wij onze positie in de markt en stellen we bestaande klanten in staat om meer data en inzichten aan te bieden.  

CAPEX: Hardware t.b.v. klanten 

Vanuit de markt ontstaat er steeds meer behoefte aan een all-in abonnement voor het verkrijgen van data waarbij de hardware als onderdeel van het abonnement beschikbaar wordt gemaakt aan de klant. Met de opbrengst van de obligatielening kunnen wij een eerste stap gaan maken om hier actief meer invulling aan te geven. De beschikbare gelden dienen ter financiering van de hardware. De hardware wordt bij de klant geplaatst en gekoppeld aan onze data-analyse- en monitoringsystemen als onderdeel van het abonnement om cross en up-sell mogelijkheden te versnellen. 

Versterking werkkapitaal 

Wij wenden € 500.000 aan om ons werkkapitaal te versterken. Dit bedrag dient als buffer voor het opvangen van werkkapitaalfluctuaties en onvoorziene zaken en/of omstandigheden. 

Aflossing cum prefs 

Als onderdeel van de overname van PFM door de heer B.P.J. Schmitz in 2013 zijn via Dutch Sensor Technologie (DST) Beheer B.V. 49.999 cum prefs uitgeven aan de heer P.P.J. Schmitz. Ieder van deze cum prefs heeft een nominale waarde van € 1. De cum prefs geven recht op een jaarlijks rendement van 6%. De heer P.P.J. Schmitz heeft tot nu toe ieder jaar ermee ingestemd om zijn rendement tijdelijk in PFM te laten zitten (als cumulatief preferente agioreserve) zodat wij extra investeringen konden doen. Wij willen een deel van de opbrengst van de obligatielening gebruiken om het aan de heer P.P.J. Schmitz verschuldigde rendement te voldoen. Het gaat om een bedrag van € 844.501. Het bedrag dat van de post ‘Aflossing cum prefs’ overblijft, zullen wij gebruiken om de cum prefs terug in te kopen tegen hun nomimale waarde.

Belangrijkste risico’s

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat PFM Global Holding B.V. geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen.  Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien onze financiële verwachten niet uitkomen of als wettelijke regels voor ons ongunstig veranderen. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Er worden verder geen zekerheden geboden. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen wij u naar het prospectus en het informatiedocument. 

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie: