Alphen aan den Rijn, 30 augustus 2022 – Op de emissie van de PFM Intelligence Group 8% obligatielening is inmiddels voor bijna € 475.000 ingeschreven. Om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te geven in te schrijven op de emissie is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen.  

De inschrijvingstermijn eindigt op donderdag 29 september 2022 om 17:00 uur*. Na sluiting van de inschrijfdatum zullen de obligaties op donderdag 6 oktober 2022 worden uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn. Vanaf vrijdag 7 oktober 2022 zijn de obligaties verhandelbaar op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn*
Donderdag 29 september 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving emissie
Donderdag 6 oktober 2022 Uitgifte obligaties
Vrijdag 7 oktober 2022 Eerst mogelijke handel via NPEX

*Behoudens verkorting/ verlenging van de inschrijvingstermijn.

Hoogachtend,

Bart Schmitz
CEO PFM Intelligence Group

AFM-regel lang