Specificaties

Obligatielening II

Uitgevende instelling Momo Medical Holding B.V.
Lening €  1.750.000 / 17.500 obligaties 
Minimumbedrag uitgifte € 800.000 
Nominale waarde € 100
Deelname Mogelijk vanaf € 500 (5 obligaties)
Rente 9% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 8,4% per jaar
Couponbedrag € 9 per jaar / € 0,75 per maand (excl. servicekosten)
Couponbedrag -/- servicekosten € 8,40 per jaar / € 0,70 per maand 
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 30e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 Woensdag 31 mei 2023
Uitgiftedatum tranche 2 Vrijdag 30 juni 2023
Looptijd Maximaal 60 maanden
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie Informatie Memorandum
Einde inschrijving emissie tranche 3 Maandag 24 juli 2023 om 17:00 uur*
Uitgiftedatum tranche 3 Maandag 31 juli 2023
Informatie Memorandum Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.

Specificaties

Obligatielening I

Dit is een aanbieding onder het NPEX-Growth segment

Uitgevende instelling Momo Medical Holding B.V.
Lening €  999.500 / 1.999 obligaties 
Minimumbedrag 500.000 
Nominale waarde 500
Rente 9% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 8,4% per jaar
Couponbedrag € 45 per jaar / € 3,75 per maand (excl. servicekosten)
Couponbedrag -/- servicekosten 42 per jaar / € 3,50 per maand 
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 11e van elke maand
Uitgiftedatum Donderdag 11 augustus 2022*
Looptijd 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie Informatie Memorandum
Aflossingsdatum 11 augustus 2027
Informatie Memorandum Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving vervroegd gesloten op 4-8-2022; initieel 6-10-2022.