Momo Medical

Momo Medical

Dankzij de BedSense App van Momo Medical besparen zorgmedewerkers tijd en ervaren zij meer rust. De Momo BedSense App bestaat uit een app gekoppeld aan een netwerk van bedsensoren onder elk verpleeghuisbed.

Zorgmedewerkers zien in één oogopslag de actuele toestand van de bewoners. Het resultaat is betere nachtrust voor bewoners, een effectieve werkwijze en meer werkplezier voor zorgmedewerkers. 

Wat doet Momo Medical?

Momo Medical helpt zorgmedewerkers bij het beantwoorden van de vraag: Wie heeft mij nodig? Dat doen we door onze gepatenteerde bedsensor met internetaansluiting onder de bedden van alle verpleeghuisbewoners te plaatsen.

Met de App van Momo weet de zorg wie uit bed komt, het activiteitenniveau en de levendigheid om valincidenten en doorligwonden te voorkomen. Zorgmedewerkers verspillen geen tijd met het inchecken bij goed slapende bewoners. Dit resulteert in 28% minder valincidenten, meer werkplezier voor de zorg en een tijdsbesparing van 2 tot 3 uur per dienst.

Momo Medical biedt zorgorganisaties een abonnement. Daarvoor krijgen zij de App, BedSensen en het Connect netwerk. 

 • Met de app zien medewerkers in een oogopslag wie hun zorg nodig heeft 
 • De Momo BedSense onder het matras detecteert grote en kleine bewegingen, zoals hartslag en ademhaling. 
 • Momo Connect is het communicatienetwerk van BedSensen die met elkaar communiceren via WiFi. Dit vormt een stabiel netwerk om andere zorgtechnologie aan te koppelen. 

Momo Medical is opgericht in Delft door TUDelft Alumni met een hart voor de zorg. Het abonnementsmodel geeft Momo een Recurring Revenue. De kosten voor een levering worden in het eerste abonnementsjaar gedekt. De productie en ontwikkeling wordt in Delft gedaan wat ons helpt direct op marktvragen in te spelen, snel en gecontroleerd met hoge kwaliteit op te schalen. 

Inmiddels zetten 171 locaties van zorgorganisaties in Nederland en 6 in Amerika de Momo App in. Inmiddels gebruiken meer dan 6.600 bewoners van verpleeghuizen een Momo BedSense.

Ten opzichte van andere bedsensoren onderscheidt de Momo BedSense zich door de hoge betrouwbaarheid die minder valse alarmen geeft. De Momo BedSense heeft een unieke combinatie van sensoren, waarmee druk en trillingen gemeten worden. Deze combinatie van sensoren maakt de inzichten van de Momo BedSense betrouwbaar en maakt meer inzichten mogelijk zoals beweeglijkheid en levendigheid. Op dit gebied hebben wij ook een patent.  

De Momo BedSense biedt ook de basis voor productuitbreidingen met detectie van slaap, epilepsie, apneu, en patroonherkenning zoals vermindering van mobiliteit, detectie blaasontsteking, verslechtering van dementie. Zodra een algoritme ontwikkeld is, kan er met een simpele “over the air” software update een nieuwe functionaliteit worden toegevoegd, de hardware blijft hetzelfde.  In 2023 zal onder andere gewerkt worden aan de ontwikkeling van patroonherkenning in mobiliteit, slaapgedrag en het voorspellen van het valrisico en in de detectie van een epileptische aanval.

Impact

Dertig procent van de zorgverleners gaan binnen 10 jaar met pensioen, terwijl er twee keer zoveel ouderen bij komen. Het tekort aan zorgverleners stijgt volgens onderzoek van 49 duizend in 2022 tot circa 135 duizend mensen in 2031.   

Het aantal ouderen neemt door de vergrijzing toe en er stonden in 2022 al 22.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis. Mensen zullen langer thuis blijven wonen en komen pas naar het verpleeghuis als het echt niet anders gaat. 

In de verpleeghuiszorg is er daardoor een toename van zowel de zwaarte van de zorgbehoefte, als het aantal ouderen die zorg nodig hebben. Daarmee zal de druk op zorgverleners de komende jaren verder toenemen.

Het ziekteverzuim onder medewerkers is hoog en het vullen van de roosters wordt steeds moeilijker. Zo verdwijnt de menselijk maat. De aandacht voor en veiligheid van bewoners van verpleeghuizen komt onder druk te staan. 

“Weet je waarom er zo veel flexkrachten in de nacht zijn? Dat komt door verzuim. Niemand wil in de nacht staan want het is chaos, je hebt geen overzicht. Iedere vorm van meer overzicht helpt bij de nachtdiensten vullen, daarom waren de zorgmedewerkers ook direct enthousiast over de BedSense” (Fatima, verpleegkundige bij Innoforte) 

De Momo BedSense App verlicht de werkdruk door het uit handen nemen van controlerondes, valse alarmen en administratieve taken. 

Oplossing

De Momo BedSense App helpt de zorg met het antwoord: wie heeft mij nodig?

De Momo BedSense bestaat uit een app, sensorplaat, en het Momo Connect netwerk. De App geeft in één oogopslag overzicht over alle bewoners waar zorgmedewerkers verantwoordelijk voor zijn.

De BedSense ligt onder het matras en heeft geavanceerde technologie die micro- en macrobewegingen detecteert. Zo kan bijvoorbeeld ademhaling door elk matras heen gedetecteerd worden. Algoritmes vertalen metingen naar inzichten die eenvoudig te begrijpen zijn.

Met elkaar vormen de BedSenses een communicatienetwerk, want ze zijn onderling met elkaar verbonden. Momo Connect vormt een stabiel netwerk om andere sensoren aan te koppelen, ook op locaties waar het WiFi netwerk ontoereikend is. 

De zichtbare informatie voor de zorg is onder andere: 

 • of een bewoner uit bed gaat; 
 • of een bewoner onrustig is; 
 • of een bewoner nog een teken van leven geeft; 
 • of een bewoner te lang in een houding ligt wat risico geeft op doorligwonden en verkrampingen 

De werkwijze in de zorg verandert, eerst werden alle bewoners gestoord in hun kamer voor veiligheidscontroles. Met de Momo BedSense App is er persoonsgerichte zorg. De zorg gaat naar de bewoners die hulp nodig hebben, de andere bewoners hebben privacy en rust in hun eigen kamer. 


Zorgorganisatie tanteLouise in Bergen op Zoom is sinds de start van Momo Medical betrokken en werkt nu drie jaar met de BedSense. Jan-Kees van Wijnen, Raad van bestuur:
“Dankzij de BedSense App weten we wanneer we wel of juist niet naar een bewoner toe moeten. Dat verbetert hun nachtrust aanzienlijk. Voor onze medewerkers betekent de BedSense App een vermindering van de werklast en meer werkplezier.” 

Video van Interview met Jan-Kees van Wijnen:

Video van interview met Saskia van Opijnen

Mijlpalen

Omzet en winst

X 1.000 €  2021 2022 2023 t/m 28 feb.
Netto-omzet 198 599 175
Resultaat na belastingen  -685 -1.514 -410


De netto-omzet is in het afgelopen jaar aanzienlijk gegroeid. In 2022 steeg de omzet met €400.258. Dit is een stijging van meer dan 200%.  Deze groei wordt gedreven door de groei in aantal betaalde BedSenses met 237%.
 

In de eerste twee maanden van 2023 is totaal €175.494 aan omzet gerealiseerd, dit is een stijging van meer dan 175% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal betaalde systemen in verpleeghuizen steeg in die periode met 183%. 

De acceptatie door de markt van de BedSense heeft zich de afgelopen periode vertaald in het succesvol afsluiten van meerdere raamovereenkomsten. 

Het jaar 2023 is sterk gestart met een Monthly Recurring Revenue (de gecontracteerde omzet per maand) in februari van €82.003 wat zich vertaalt in een (verwachte) jaaromzet van €984.040. In dit bedrag zijn de opbrengsten van de nieuwe abonnementen die nog afgesloten gaan worden in de resterende 10 maanden van 2023 nog niet opgenomen.  

De studies (klanten waarbij de Momo BedSense wordt geïnstalleerd en geïntroduceerd om de voordelen zelf te ervaren, en de werkelijk opbrengsten te meten) vormen de ‘’pijplijn’’ voor de abonnementen. Het aantal Momo BedSenses in deze studies groeide van 257 Momo BedSenses in januari 2022 naar 2.262 op 28 februari 2023 dit is een groei van 780%. 

Hoe ziet de markt eruit?

De totale Nederlandse markt betreft 130.000 verpleeghuisbedden. In toenemende mate zijn PG bedden (bedden op de afdeling psychogeriatrische zorg), de meest relevante en groeiende doelgroep voor gebruik van een Momo BedSense. 

De totale beschikbare Europese markt van de verpleeghuissector bestaat uit 3,7 miljoen bedden. Dit komt neer op een marktpotentie van € 1,3 miljard (3,7 miljoen x € 30 per maand x 12 maanden).

In Nederland werken 171 verpleeghuizen met de Momo BedSense. In Noord-Amerika werken 6 zorgorganisaties. In België zijn met 3 organisaties contracten afgesloten.  In Duitsland zijn de eerste verkennende gesprekken over het starten met de Bedsense begonnen.

Partners en klanten logo’s

Een kleine greep uit de zorgorganisaties die nu werken met de Momo BedSense.

Partners

Oprichter & Raad van bestuur

Oprichter: Menno Gravemaker

Meervoudig ondernemer met hart voor de zorg. Hij heeft de overtuiging dat zorg draait om de mensen die andere mensen helpen. Echter, huidige technologieën ondersteunen dit onvoldoende. Hij heeft zijn studie Electrical Engineering aan de TU Delft afgerond en is daarvoor onderscheiden met de derde prijs op de nationale 3E Royal SMIT sustainable energy award. Daarnaast heeft hij diverse nevenfuncties bekleed, zo ook bij de internationale netwerken voor electrical engineering and computer science EESTEC en IEEE. ​​Menno nam met Momo Medical deel aan de gerenommeerde start-up accelerator Y Combinator in Silicon Valley.

Management team

Raad van bestuur

Verder heeft Momo Medical Group Inc. een board of directors bestaande uit Lester Wold, Rini van Solingen en Menno Gravemaker. De board of directors van Momo Medical Group Inc staat het management van Momo Medical Holding B.V. bij met raad en adviezen. Sherwin Sheik is een adviseur.

Structuur van de onderneming

Hieronder vindt u een volledig overzicht van de structuur van de groep per 2023-01-25:

Gerealiseerd sinds vorige emissie

Bij de vorige NPEX emissie (uitgiftedatum 11 augustus 2022) is € 999.500 opgehaald. Andere partijen hebben ook geïnvesteerd of financiering verstrekt, zoals Guqula (€ 500.000 geïnvesteerd in Momo Medical Group Inc. door middel van een SAFE) en Rabobank (€ 1.000.000 door middel van een lening aan ons).

Met deze financiering is het aantal BedSenses flink gegroeid en is het Customer Service Team uitgebouwd. Daarnaast zijn integraties met sensoren gerealiseerd die de waarde van Momo BedSense vergroten, zoals slim incontinentiemateriaal.

De acceptatie door de markt heeft zich vertaald in het succesvol afsluiten van de volgende raamovereenkomsten: Mijzo, Pieter van Foreest, Laurens, Amstelring en ICWB. Inmiddels gebruiken meer dan 6.600 bewoners van verpleeghuizen een Momo BedSense.

De Nederlandse markt blijft de groeimotor voor verdere uitbouw van innovatieve oplossingen naar meer zorgomgevingen.

Doel emissie:

Wij willen maximaal € 1.750.000 lenen van beleggers. Wij willen minimaal € 800.000 lenen van beleggers. Met het geleende geld willen wij het volgende doen. 

 • Allereerst willen wij het sales/implementatie team vergroten van 5 naar 17 FTE eind 2024. Om onze groeiambities te realiseren hebben we een groter team nodig. Het is belangrijk te investeren in relaties bij zorgorganisaties en de zorgmedewerkers zorgvuldig te begeleiden. We automatiseren praktische zaken, het menselijk contact daarnaast blijft essentieel. Voor deze uitbreiding reserveren wij € 500.000,-.
 • Ten tweede willen wij het R&D team versterken met 10 FTE eind 2024. Door de functionaliteiten van de Bedsense te blijven ontwikkelen, versterken we onze marktpositie.      Momenteel hebben wij op hoofdlijnen de volgende R&D doelen: API koppeling met elektronisch cliëntendossier, rapportages en inzichten voor de behandelaren, uitbreiding online project platform om opschalen binnen zorgorganisaties te ondersteunen. Voor deze uitbreiding reserveren wij € 350.000,-.   
 • Ten derde willen wij een veiligheidsvoorraad aan componenten aanleggen. Naar aanleiding van de veranderende marktsituatie en de recente geopolitieke ontwikkelingen laat het leveren van goederen soms lang op zich wachten. Wij zijn voornemens om een voorraad aan te leggen waarmee wij de productie van 10.000 systemen kunnen garanderen. Dit zal naar verwachting € 200.000,- kosten.
 • Ten vierde willen een voorraad eindproductsystemen aanleggen. Wij verwachten dat het aantal startende organisaties zal groeien. Bij de start krijgt een zorgorganisaties een kosteloze studie met als conclusie de opbrengsten van de BedSense App voor de zorgorganisaties. De zorgorganisatie beslist vervolgens de grootte van het project. De beslistijd duurt vaak langer dan eerdere prognoses.  Wij gingen uit van drie maanden, maar de duur is in de praktijk vier tot vijf maanden. In ons financiële model gaan wij nu uit van een studieduur van zes maanden. Gezien de langere studieduur, het groeiende aantal studies en het feit dat de systemen voorgefinancierd moeten worden, hebben wij hiervoor een bedrag van € 500.000,- nodig.
 • Ten vijfde willen wij geld vrijmaken voor de initiële aansluitkosten. De BedSense App werd in eerste instantie alleen door de nachtdienst ingezet, steeds vaker gebruikt de dag- en avonddienst het ook. De bredere inzetbaarheid van de BedSenses is een positieve ontwikkeling omdat dit betekent dat de waarde voor de zorg groter wordt. Het gebruik tijdens de dagdienst brengt ook met zich mee dat meer ondersteunende randartikelen (zoals telefoons en 4G routers) nodig zijn om het gebruik te ondersteunen. Wij willen € 200.000,- gebruiken voor het voorfinancieren van deze hogere aansluitkosten.
Hier willen wij het geld aan besteden Als wij € 800.000 lenen, willen wij dit als volgt besteden Als wij € 1.750.000 lenen, willen wij dit als volgt besteden
Uitbreiding sales/implementatie team   € 250.000 € 500.000
Uitbreiding R&D team € 50.000 € 350.000
Veiligheidsvoorraad componenten  € 150.000 € 200.000
Voorraad eindproductsystemen € 250.000 € 500.000
Initiële aansluitkosten € 100.000 € 200.000
Totaal € 800.000 € 1.750.000

Belangrijkste risico’s 

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Momo Medical Holding B.V. geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen.  Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien wij in de toekomst niet voldoende extra financiering aantrekken, de winstgevendheid tegenvalt of een grote klant van ons afhaakt. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Er worden verder geen zekerheden geboden. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen wij u naar het Informatie Memorandum en het informatiedocument. 

 

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het Informatie Memorandum en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: