Momo Medical

Dit is een aanbieding onder het NPEX-Growth segment

Momo Medical

Dankzij de BedSense van Momo Medical besparen zorgmedewerkers tijd en ervaren zij meer rust. De BedSense bestaat uit een App gekoppeld aan een sensor die onder elk matras kan worden geplaatst. Zorgmedewerkers zien in één oogopslag de actuele toestand van de bewoners. Het resultaat is hoge kwaliteit zorg voor bewoners, een effectieve werkwijze en meer werkplezier voor zorgmedewerkers. 

Wat doet Momo Medical?

Momo Medical helpt zorgmedewerkers bij het beantwoorden van de vraag: Wie heeft mij nodig? Dat doen we door onze gepatenteerde bedsensor met internetaansluiting onder de bedden van alle verpleeghuisbewoners te plaatsen.  

Met de App van Momo weet de zorg wie uit bed komt, het activiteitenniveau en de levendigheid om valincidenten en doorligwonden te voorkomen. Zorgmedewerkers verspillen geen tijd met het inchecken bij goed slapende bewoners. Dit resulteert in 40% minder valincidenten, meer werkplezier voor de zorg en een tijdsbesparing van 2 tot 4 uur per dienst. Bovendien, 83% van de zorgmedewerkers is van mening dat de Momo App een positieve invloed heeft op het verminderen van verzuim. 

Momo Medical biedt zorginstellingen een abonnement. Daarvoor krijgen zij de App, BedSenses en het Connect netwerk. 

  • Met de app zien medewerkers in een oogopslag wie hun zorg nodig heeft.
  • De Momo BedSense onder het matras meet beweging, hartslag en ademhaling.
  • Momo Connect is het WiFi-netwerk van BedSenses die met elkaar communiceren. Dit vormt een stabiel netwerk om andere zorgtechnologie aan te koppelen.

Momo Medical is opgericht in Delft door TU Delft Alumni met een hart voor de zorg. Het abonnementsmodel geeft Momo een Recurring Revenue. De kosten voor een levering worden in het eerste abonnementsjaar gedekt. De productie en ontwikkeling wordt in Delft gedaan wat ons helpt direct op marktvragen in te spelen, snel en gecontroleerd met hoge kwaliteit op te schalen.

Inmiddels zetten 75 locaties van zorginstellingen in Nederland en Amerika de Momo App in. Dit komt neer op meer dan 3.500 verpleeghuisbedden met een bedsensor.  

Ten opzichte van andere bedsensoren onderscheid de Momo BedSense zich door hoge betrouwbaarheid die minder valse alarmen geeft. De Momo BedSense heeft een unieke combinatie van sensoren, waarmee druk en trillingen gemeten worden. Deze combinatie van sensoren maakt de inzichten van de Momo BedSense betrouwbaar en maakt meer inzichten mogelijk zoals beweeglijkheid en levendigheid. 

De Momo BedSense biedt ook de basis voor productuitbreidingen met detectie van slaap, epilepsie, apneu, en patroonherkenning zoals vermindering van mobiliteit, detectie blaasontsteking, verslechtering van dementie. Zodra een algoritme ontwikkeld is, kan er met een simpele “over the air” software update een nieuwe functionaliteit worden toegevoegd, de hardware blijft hetzelfde. De focus van de productontwikkeling in 2022 zal liggen op de vroege detectie van patronen in o.a. mobiliteit en slaapgedrag, helpen bij het voorspellen van valrisico en het detecteren van epilepsie.  

Impact

De zorg stevent af op onhoudbare situatie. Eén op de zeven mensen van de beroepsbevolking werkt nu in de zorg. Om de groeiende zorgvraag tegemoet te komen zou dit, zonder verdere innovatie, in 2040 één op de vier moeten zijn.

Met het personeelstekort neemt ook de tijdsdruk op zorgmedewerkers toe. Ook het ziekteverzuim onder medewerkers is hoog en het vullen van de roosters wordt steeds moeilijker. Zo verdwijnt de menselijke maat. De aandacht voor en veiligheid van bewoners van verpleeghuizen komt onder druk te staan.

“Weet je waarom er zo veel flexkrachten in de nacht zijn? Dat komt door verzuim. Niemand wil in de nacht staan want het is chaos, je hebt geen overzicht. Iedere vorm van meer overzicht helpt bij de nachtdiensten vullen, daarom waren de zorgmedewerkers ook direct enthousiast over de BedSense” (Fatima, verpleegkundige bij Innoforte)

Huidige oplossing

De Momo App helpt de zorg met het antwoord op de vraag: wie heeft mij nodig? 

De Momo BedSense bestaat uit een app, sensorplaat, en het Momo Connect netwerk. De sensorplaat ligt onder een matras en meet beweging, hartslag en ademhaling. Op basis van deze metingen kan de App inzichten geven die de zorg nodig heeft. Momo Connect biedt een stabiel netwerk door de BedSenses met elkaar te laten communiceren, in geval het WiFi netwerk op locatie ontoereikend is. 

De zichtbare informatie voor de zorg is onder andere: 

  • of een bewoner uit bed gaat; 
  • of een bewoner onrustig is; 
  • of een bewoner nog een teken van leven geeft;
  • of een bewoner te lang in een houding ligt wat risico geeft op doorligwonden en verkrampingen 

De werkwijze van de zorg verandert, eerst werden alle bewoners gestoord in hun kamer voor veiligheidscontroles. Met de Momo BedSense App is er persoonsgerichte zorg. De zorg gaat naar de bewoners die hulp nodig hebben, de andere bewoners hebben privacy en rust in hun eigen kamer. 

Zorgorganisatie tanteLouise in Bergen op Zoom is sinds de start van Momo Medical betrokken en werkt nu twee jaar met de BedSense. Jan-Kees van Wijnen, Raad van bestuur:  

“Dankzij de BedSense App weten we wanneer we wel of juist niet naar een bewoner toe moeten. Dat verbetert hun nachtrust aanzienlijk. Voor onze medewerkers betekent de BedSense App een vermindering van de werklast en meer werkplezier.” 

Mijlpalen

Tijdslijn Momo Medical emissie

Omzet en winst

X 1.000 €  2020 2021 2022 t/m 30 april
Netto-omzet 24 198 160
Resultaat na belastingen  -539 -685 -415


In 2021 steeg de omzet met €174.566 ten opzichte van 2020, dit is een groei van 738%. Deze groei wordt gedreven door de sterke groei van het aantal Momo BedSenses bij zorginstellingen onder een abonnement. In aantal is er sprake van een groei van 3 BedSenses in januari 2021 naar 528 in december 2021 en naar 882 eind april 2022.
 

De omzet is in de periode januari tot en met april 2022 met €146.968 gestegen ten opzichte van de vergelijkbare periode het jaar daarvoor. In januari tot en met april 2021 was de omzet €13.132. In januari tot en met april 2022 was de omzet €160.100. Dit is een groei van 1119%.  

In april 2022 steeg de Monthly Recurring Revenue (de gecontracteerde omzet per maand) tot €35.589 wat zich vertaalt in een jaaromzet van €427.068. In dit bedrag zijn de opbrengsten van de nieuwe abonnementen van 2022 nog niet opgenomen. 

De zogenaamde studies (klanten waarbij de Momo BedSense wordt geïnstalleerd en geïntroduceerd om de voordelen zelf te ervaren, en de werkelijk opbrengsten te meten) vormen de ‘’pijplijn’’ voor de abonnementen. Het aantal Momo BedSenses in deze studies groeide van 100 Momo BedSenses in januari 2021 naar 689 in april 2022.

Ondanks de sterk stijgende omzet is het bedrijfsresultaat tot op heden negatief. Momo Medical opereert in een markt waar de kosten voor de baten uitgaan. Het groeigeld van NPEX en de Rabobank wordt ingezet als voorfinanciering voor de productie van sensoren om de groeiende vraag uit de markt te beantwoorden en de marktuitbreiding in hoge snelheid door te zetten.  

Hoe ziet de markt eruit?

De totale Nederlandse markt betreft 119,000 verpleeghuisbedden. In toenemende mate zijn PG bedden (bedden op de afdeling psychogeriatrische zorg), de meest interessante en groeiende doelgroep voor gebruik van een Momo BedSense.  

De totale beschikbare Europese markt van de verpleeghuissector bestaat uit 3,7 miljoen bedden.  Dit komt neer op een marktpotentie van €1.3 miljard (3.7miljoen x 30 € per maand x 12 maanden).

In Nederland werken 52 zorgorganisaties met de Momo BedSense. In Amerika werken 5 zorgorganisaties met de Momo BedSense. In België zijn er met 2 organisaties contracten afgesloten, waarvan 1 zorgorganisatie gestart is. In Duitsland zijn de eerste aanvragen om met de BedSense te werken bij Momo Medical binnengekomen.

Partners en klanten logo’s

Oprichter: Menno Gravemaker

Meervoudig ondernemer met hart voor de zorg. Hij heeft de overtuiging dat zorg draait om de mensen die andere mensen helpen. Echter, huidige technologieën ondersteunen dit onvoldoende. Hij heeft zijn studie Electrical Engineering aan de TU Delft afgerond en is daarvoor onderscheiden met de derde prijs op de nationale 3E Royal SMIT sustainable energy award. Daarnaast heeft hij diverse nevenfuncties bekleed, zo ook bij de internationale netwerken voor electrical engineering and computer science EESTEC en IEEE.  

Management team

Structuur van de onderneming

Hieronder vind u een volledig overzicht van de structuur van de groep per 1 juni 2022: 

momo medical emissie beleggen organogram

Doel emissie:

Wij willen maximaal € 999.500 lenen van beleggers. Wij willen minimaal € 500.000 lenen van beleggers. Met het geleende geld wordt liquiditeit vrijgemaakt voor de groei. De investering heeft met name betrekking op de investering in hardware (realiseren van een tweede matrijs) plus financieren van de voorraad en op het kunnen voldoen van de operationele lasten van komend jaar (personeelskosten, operationele ondersteuning, aanbieden van studies). Met behulp van de matrijs kan de behuizing door middel van spuitgiettechnieken vervaardigd worden waarmee de assemblage tijd en kosten drastisch verminderd worden. 

In de tabel hieronder hebben wij uitgelegd hoe wij het minimum- en maximumbedrag willen besteden. Onder de tabel hebben wij uitgelegd waarom wij het minimum- en maximumbedrag zo willen besteden. 

Hier willen wij het geld aan besteden Als wij € 500.000 lenen, willen wij dit als volgt besteden Als wij € 999.500 lenen, willen wij dit als volgt besteden
Voorraad € 250.000 € 450.000
Operationele kosten € 250.000 € 450.000
Matrijs 0 € 99.500
Totaal € 500.000 € 999.500

Belangrijkste risico’s 

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Momo Medical Holding B.V. geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen. Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien wij in de toekomst niet voldoende extra financiering aantrekken, de winstgevendheid tegenvalt of een grote klant van ons afhaakt. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. 

Er worden verder geen zekerheden geboden. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen wij u naar het Informatie Memorandum en het informatiedocument. 

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

Effecten

 Klik op de onderstaande knop voor het Informatie Memorandum en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs

Aanbod
Terug naar boven