Beleggersberichten

GroeneWarmte bericht aanvraag faillissement 22-12-2023

GroeneWarmte Halfjaarbericht H1 2023

GroeneWarmte Halfjaarbericht H2 2022

GroeneWarmte vereenvoudiging aandeelhoudersstructuur | Verhoging verhandelbare certificaten 1-2-2023

GroeneWarmte Beleggersupdate 16-11-2022

GroeneWarmte Beleggersupdate 16-11-2022

Halfjaarbericht H1 2022 en beleggersupdate 20-7-2022

Persbericht Rijksoverheid steunt het duurzame warmtenet in de gemeente Peel en Maas 10-3-2022

Ecovat naamswijziging naar GroeneWarmte + Halfjaarbericht H2 2021

Persbericht: College dient PAW-aanvraag in voor initiatief WK Panningen 17-11-2021

Lead lijst Ecovat 17-11-2021

Persbericht: Ecovat Holding vereenvoudigt organisatiestructuur 19-10-2021

Halfjaarbericht H1 2021 Ecovat

Haalbaarheidsonderzoek van het Ecovat warmtekoudesysteem voor Zuid-Holland

Toelichting concept cijfers 2020 Ecovat 15-2-2021

Presentatie beleggersbijeenkomst 2-2-2021

Presentatie voor gedeputeerde Provincie Limburg dd. 19.01.2021

Resultaten haalbaarheidsonderzoek voor de Provincie Limburg

Resultaten haalbaarheidsonderzoek voor Panningen

Technisch financiële haalbaarheid uitkoppeling restwarmte VDL Castings Heerlen BV – Mijnwater

Ecovat productinformatie 2021

Persbericht Vooraankondiging halfjaarlijkse Update Ecovat 5-8-2020

Lead lijst Ecovat – Q2 2020

Louis Hiddes versterkt RvC Ecovat 21-1-2020

Ecovat beleggersbericht 20-1-2020

Ecovat presentatie – Aardgasvrije wijken provincie Noord-Brabant

Ecovat kwalificeert zich als ‘B Corp’ onderneming 8-1-2020

Ecovat toegelaten tot toplijst Mission Innovation 28-10-2019

Siza stopt aanleg duurzaam Ecovat-systeem 12-7-2019