Ecovat

Nederland wil volledig overgaan van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dat moet al in 2050 het geval zijn. Het doel is om in 2050 80-95% minder CO2 uit te stoten. Om dat te realiseren is zonnepanelen leggen en windmolens bouwen – hoeveel dat er ook zijn – niet voldoende. Energie zal moeten worden opgeslagen voor de momenten dat de zon niet schijnt en de wind niet waait.
Dit doet Ecovat.

Het Ecovat Systeem heeft vier voordelen:

 1. Langdurige opslag over de seizoenen
 2. Korte termijn opslag bijvoorbeeld van dag naar de nacht
 3. Levering van systeemdiensten zoals flexibiliteits- en capaciteitsdiensten
 4. Het vermijden van kosten voor piekcentrales

De grote opslagcapaciteit en de efficiëntie van het Ecovat Systeem maken het mogelijk om energie op te slaan over de seizoenen heen. Daarmee komt evenwicht tot stand tussen aanbod en vraag van duurzame energie. Het Ecovat Systeem heeft geen CO2-uitstoot. Energie wordt opgeslagen in de vorm van warmte en koude.

Ecovat; Energieopslag en -distributie, cruciale elementen van energietransitie.
Ecovat maakt een duurzaam systeem waarmee energie in de vorm van warmte en koude wordt opgeslagen en gedistribueerd.

Het Ecovat Systeem

In een technisch uitleg zijn Ecovat-systemen thermohydraulische energieopslagsystemen, gigantische ondergrondse thermoskannen, met bijbehorende warmtecollectoren en warmte-opwekkers compleet met hydraulische transportleidingen en regelsoftware.

Onderstaande visual geeft een beeld van het Ecovat Systeem in een wijk.

In tijden van wind- en zonneoverschot wordt het water verwarmd; bij koude verwarm je je huis ermee. Het water blijft zeker zes maanden heet en het is geschikt voor woonblokken vanaf 500 huizen.

Ecovat gebruikt enkel duurzame energiebronnen (zon en wind) op het moment dat deze overvloedig produceren en slaat de energie op om te voldoen aan de warmtevraag van woonwijken. Het is het eerste product dat gedurende lange perioden warmte op hoge temperaturen kan opslaan, met een zeer beperkt energieverlies. Het Ecovat Systeem levert warmte voor 750 tot 8000 woningen of andere gebouwen.

De Ecovat ondergrondse “thermoskan” in een bestaande woonwijk.

De techniek

Het Ecovat bestaat in het kort uit een groot vat waarin warmte van verschillende temperaturen wordt opgeslagen in verschillende lagen. Een warmtepomp zorgt ervoor dat die opgeslagen warmte gebouwen kan verwarmen. De warmte wordt opgeslagen tot 90° C in het vat. Deze warmte wordt efficiënt bewaard: over een periode van 6 maanden is slechts sprake van ongeveer 10% verlies van warmte. Warmte die in de zomer is opgeslagen, is te gebruiken in de winter. In de zomer kunnen huizen ook worden gekoeld via het Ecovat Systeem.

De video hiernaast geeft het bouwen van een Ecovat visual weer.

Octrooien en Research & Development

Het Ecovat bestaat in het kort uit een groot vat waarin warmte van verschillende temperaturen wordt opgeslagen in verschillende lagen. Een warmtepomp zorgt ervoor dat die opgeslagen warmte gebouwen kan verwarmen. De warmte wordt opgeslagen tot 90° C in het vat. Deze warmte wordt efficiënt bewaard: over een periode van 6 maanden is slechts sprake van ongeveer 10% verlies van warmte. Warmte die in de zomer is opgeslagen, is te gebruiken in de winter. In de zomer kunnen huizen ook worden gekoeld via het Ecovat Systeem.

De video hiernaast geeft het bouwen van een Ecovat visual weer.

Technische installatie bij het Ecovat Systeem in Uden

Markten

Ecovat richt zich op de markt voor duurzame warmte en koude systemen voor woningen en gebouwen

Door de veranderingen in het klimaat, internationale klimaatakkoorden en de voorgenomen beëindiging van de gaswinning in Groningen is er in Nederland een grote omwenteling in het denken over het energiesysteem van de toekomst op gang gekomen.

Warmte betreft meer dan 50% van de energiebehoefte van huishoudens in Nederland . Ecovat verwacht tijdens de energietransitie de duurzame ruimteverwarming en  warmtapwater een belangrijk onderdeel blijven van de toekomstige energiebehoefte. In overige landen in de gematigde klimaatzones is dit beeld vergelijkbaar. De markt voor energieopslag en distributie is daarom een van de belangrijkste groeimarkten in de overgang naar duurzame energie in onder andere Noord- en Midden-Europa.

Ecovat wil de komende drie jaar 5 projecten realiseren

Zie de pipeline in de leadlijst:

Het overzicht toont de ‘pipeline’ van de meest kansrijke projecten en leads waarbij Ecovat op dit moment betrokken is. De lijst geeft een indicatie van de verwachte omvang, rentabiliteit en doorlooptijd en wordt periodiek geactualiseerd.

Groeiambitie

Ecovat wil verder groeien. Dat wil Ecovat. op twee manieren doen:

1. Gelet op de huidige productiecapaciteit heeft Ecovat Holding B.V. vanaf de periode 2022 tot en met 2025 het doel om vijf Ecovat-systemen te verkopen en te produceren. Vanaf 2023 wil Ecovat Holding B.V. dit verhogen naar vier Ecovat-systemen per jaar.
Hieronder staat de planning van Ecovat Holding B.V.:

2. Vanaf 2025 wil Ecovat ook aan andere uitvoerende partijen licenties te geven voor de productie van Ecovat-systemen. Op die manier kan het aantal Ecovat-systemen dat wordt gerealiseerd verder fors groeien, ongeacht de eigen productiecapaciteit (in de figuur hierboven is dat de groene stippellijn). De aansturing, het onderhoud daarbij zal plaatsvinden in Ecovat Werk B.V. Hiervoor zal de eigen productiecapaciteit niet worden uitgebreid. Wel zal de capaciteit van Ecovat Services B.V. (onderhoud en softwarematige besturing) daarvoor met enkele werknemers worden uitgebreid.

Markt voor nieuwbouw

Ecovat heeft in 2018 onderzoek gedaan naar deze markt tussen 2019 en 2050.
Dit zijn enkele belangrijke conclusies van Ecovat uit dit onderzoek:

 1. In 2020 heeft Nederland een totaal aantal woningen van 7.600.000. Dit zal naar verwachting groeien tot 8.300.000 in 2030 en tot 8.500.000 in 2050.
 2. In 2020 is 1% van de totale woningvoorraad aangesloten op een warmtenet. De verwachting is dat dit percentage groeit tot 20% in 2030 en 50% in 2050.
 3. De toenemende isolatiegraad en de daarbij behorende afname van warmtebehoefte per woning doet de omvang van de markt dalen (warmtevraag per woning zal tussen nu en 2050 met 35% dalen).
 4. In politiek denken en in de maatschappelijke opvatting heeft de energietransitie de afgelopen vijf jaren een behoorlijke versnelling gekregen en staat vol op de agenda. Naar verwachting zet deze trend zich door.

Awards en prijzen

 • B-Corp Certificering 2020

 • Enpuls Flex Energy Gap Challenge 2018

 • Flexcon Energy Start-up Challenge 2017

 • Innovatieprijs Duurzame Energie Stedin 2016

Met een Ecovat Systeem kunnen woonwijken van het aardgas af zonder dat het elektriciteitsnet zwaarder belast wordt of er ergens fossiele centrales moeten blijven staan. Een echt duurzaam en aantrekkelijk concept op basis van de meest eenvoudige vorm van duurzame energie opslag die er is.

– Peter Molengraaf, commissaris van Ecovat Holding B.V. en oud CEO Aliander

Bestuurders & Management

ing. Aris de Groot
Managing Director & Eigenaar

mr. Eugène van Bouwdijk Bastiaanse
Risk Manager

ir. Ruud van den Bosch
Technical Sales Manager

Margo Klein Velderman
Chief Financial Officer

Joost Verhagen
Chief Operations Officer

Specialisten

Raad van Commissarissen

Peter Molengraaf

Louis Hiddes

Alexander Goos

 

Emissie doel

Wij willen voor maximaal voor € 2.375.000 aan certificaten verkopen. Voor dit bedrag zullen wij aandelen van Ecovat Holding B.V. kopen. Dit bedrag wil Ecovat Holding B.V. investeren in haar groei. Ecovat Holding B.V. is daarom van plan om het geld voor de volgende doelen te gebruiken:

 • Het aankopen van een hijsframe
 • Het afgeven van een garantie tijdens de bouw van het Ecovat Systeem
 • Werkkapitaal

De prijs voor 1 certificaat is € 4,75. Deze prijs staat vast voor deze aanbieding. U kunt minimaal 100 certificaten kopen. De prijs van 100 certificaten is € 475. Deze prijs is exclusief de emissiekosten.

Kortingsregeling

Zie pagina 16 van het prospectus voor een mogelijke korting op de emissieprijs bij een afname van 20.000 certificaten of meer. De korting wordt achteraf verrekend.
Indien u wenst in te schrijven voor 20.000 certificaten van aandelen of meer, neem dan contact op met NPEX op: 070 – 385 15 30 of stuur een e-mail naar [email protected].

Risico’s en zekerheden

Aan de certificaten van aandelen zijn risico’s verbonden. Deze certificaten van aandelen zijn daarom alleen geschikt voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in het prospectus. In het prospectus worden deze nader toegelicht, alsook de impact die deze risico’s kunnen hebben op de continuïteit.

Het is belangrijk dat u deze risico’s goed tot u neemt en het prospectus, het bijbehorend addendum 18-04-2019 en informatiedocument leest voordat u gaat beleggen in onze certificaten van aandelen.

Meer informatie over Ecovat vindt u op de website.
Voor inhoudelijke vragen over de certificaten van aandelen kunt u contact opnemen met Dhr. Aris de Groot (Managing Director Ecovat), telefonisch bereikbaar op: +31 (0)413 33 41 41 of per mail via [email protected].

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: