Specificaties certificaten van aandelen B Ecovat

Uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Certificaten Ecovat Holding
Totale emissie € 1.258.750
Aantal uitgegeven certificaten via NPEX 265.000
Aantal verhandelbare certificaten via NPEX 265.000
Nominale waarde € 0,01
Uitgifteprijs € 4,75 per certificaat
Uitgifte datum 5 juni 2019*
Prospectus Klik hier
Addendum prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven Klik hier

* Einde inschrijvingstermijn emissie 29-5-2019.