Tarieven ​​Ecovat

Certificaten van aandelen B

In onderstaande tabel staan de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

Tarieven beleggers
Inschrijfkosten emissie (eenmalig) 1%
Servicekosten (maandelijks) 0,05%
NPEX-rekening Gratis
Geldopname / storting Gratis
Alleen bij verhandeling op NPEX-effectenbeurs
Transactiekosten 0,5% met een minimum van € 2,50 per transactie

Kortingsregeling

Zie pagina 16 van het prospectus voor een mogelijke korting op de emissieprijs bij een afname van 20.000 certificaten of meer. De korting wordt achteraf verrekend.
Indien u wenst in te schrijven voor 20.000 certificaten van aandelen of meer, neem dan contact op met NPEX op: 070-219 08 75 of stuur een e-mail naar [email protected].