Specificaties DBS2 Factoring II

Uitgevende instelling DBS2 Factoring B.V.
Lening € 1.000.000 / 1.000 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 5,0% per jaar (excl. servicekosten)*
Rente -/- servicekosten 4,4% per jaar
Coupon € 4,17  per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 3,67 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 3 werkdagen na de 22e van elke maand
Uitgiftedatum 22 november 2017**
Looptijd Maximaal 7 jaar
Vervroegde aflossingsdatum Uiterlijk 31 maart 2022***
Zekerheden Staatsgarantie, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*5,8% minus inhouding van 0,8% ​staatsgarantiepremie.
**Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 15-11-2017; initieel 22-11-2017.
***Obligatielening wordt vervroegd afgelost; initieel 22-11-2024. Zie ook het nieuwsbericht van 23-2-2022.

Aanbod

Specificaties DBS2 Factoring I

Deze obligatie is afgelost op 16 augustus 2021.

Uitgevende instelling DBS2 Factoring B.V.
Lening € 999.000 / 999 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 5,0% per jaar (excl. servicekosten)*
Rente -/- servicekosten 4,4% per jaar
Coupon € 4,17  per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 3,67 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 3 werkdagen na de 7e van elke maand
Uitgiftedatum 7 juli 2017**
Looptijd Maximaal 7 jaar
Vervroegde aflossing ​16 augustus 2021***
Zekerheden Staatsgarantie, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*5,8% minus inhouding van 0,8% ​staatsgarantiepremie.
**Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 29-6-2017; initieel 27-7-2017.
***Obligatielening wordt vervroegd afgelost; initieel 07-07-2024.