Specificaties 

Obligatielening II

Uitgevende instelling DBS2 Factoring B.V.
Lening € 400.000 (1.000 obligaties)***
Nominale waarde € 400***
Rente 5,0% per jaar (excl. servicekosten)*
Rente -/- servicekosten 4,4% per jaar
Coupon € 4,17  per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 3,67 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 3 werkdagen na de 22e van elke maand
Uitgiftedatum 22 november 2017**
Looptijd Maximaal 7 jaar
Aflossingsdatum Gedeeltelijk afgelost per 31-3-2022.
Restaflossing verwacht 22-11-2024****
Zekerheden Staatsgarantie, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*5,8% minus inhouding van 0,8% ​staatsgarantiepremie.
**Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 15-11-2017; initieel 22-11-2017.

***Initiële lening € 1.000.000 (1.000 obligaties) met nominale waarde € 1.000 per obligatie.
Op 31-3-2022 heeft een gedeeltelijke aflossing plaatsgevonden van € 600 per obligatie.
Daarnaast is er een éénmalige bonusrente van € 18 per obligatie uitgekeerd; zie ook het nieuwsbericht d.d. 31-3-2022.

****Initiële aflossingsdatum is 22-11-2024:

  • De obligatielening zou in eerste instantie vervroegd afgelost worden per 1-3-2022; zie ook het nieuwsbericht d.d. 31-1-2022.
  • De vervroegde aflossing per 1-3-2022 bleek toch niet haalbaar en verplaatst naar 31-3-2022; zie ook het nieuwsbericht d.d. 23-2-2022.
  • Op 31-3-2022 heeft slechts een gedeeltelijke aflossing plaatsgevonden van € 600 per obligatie (nominaal € 1.000). Daarnaast is er een éénmalige bonusrente van € 18 per obligatie uitgekeerd; zie ook het nieuwsbericht d.d. 31-3-2022.
  • Door de gedeeltelijke aflossing is de verhandeling van de obligaties tijdelijk stil gelegd per 30-3-2022 en hervat per 23-8-2022.
  • De verwachting was dat de obligatielening voor eind 2023 in zijn geheel wordt afgelost, zie ook het verslag H2 2022.
  • De aflossing eind 2023 bleek niet haalbaar, zie ook het verslag H2 2023.
  • Verwachting is om uiteindelijk toch op 22-11-2024 de obligatielening van € 400.000 af te lossen; zie ook de notulen BVvO DBS2 Factoring 16-4-2024.

Specificaties 

Obligatielening I

Deze obligatie is afgelost op 16 augustus 2021.

Uitgevende instelling DBS2 Factoring B.V.
Lening € 999.000 / 999 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 5,0% per jaar (excl. servicekosten)*
Rente -/- servicekosten 4,4% per jaar
Coupon € 4,17  per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 3,67 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 3 werkdagen na de 7e van elke maand
Uitgiftedatum 7 juli 2017**
Looptijd Maximaal 7 jaar
Vervroegde aflossing ​16 augustus 2021***
Zekerheden Staatsgarantie, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*5,8% minus inhouding van 0,8% ​staatsgarantiepremie.
**Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 29-6-2017; initieel 27-7-2017.
***Obligatielening wordt vervroegd afgelost; initieel 07-07-2024.