23 februari 2022

Beste obligatiehouder,

Refererend aan het bericht van 31 januari jl berichten wij u over het feit dat de vervroegde aflossing van de obligaties van DBS2 Factoring B.V. lening Il later in maart 2022 zal plaatsvinden dan eerder gecommuniceerd. De eerder toegezegde datum was 1 maart 2022. De exacte datum is nu nog niet bekend maar deze is uiterlijk 31 maart 2022. De rente zal dus ook betaald worden tot aan de exacte aflosdatum. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

W. van der Marel en J. van Aalst
DBS2 Factoring B.V.