31 januari 2022

Notulen van de Algemene Vergadering van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DBS2 Factoring B.V., statutair gevestigd te Katwijk, gehouden op 27 januari 2022 ten kantore van de vennootschap.

Aanwezig:
De heer W. van der Marel
De heer J. van Aalst

DBS2 Factoring B.V. heeft obligaties verkocht aan het (online) NPEX Handelsplatform. Wij verwijzen naar de prospectus van DBS2 Factoring B.V., met de datum van 14 november 2017, hierna te noemen: lening.

Na een jarenlange notering aan NPEX heeft het bestuur van DBS2 Factoring B.V. besloten om de obligatielening vervroegd af te lossen. De bedrijfsactiviteiten van DBS2 Factoring B.V. wijzigen en zodoende is er ruimte om af te lossen per 1 maart 2022. Tevens zal dan de boeterente betaald worden conform prospectus van 14 november 2017. Wij willen nadrukkelijk de obligatiehouders en NPEX bedanken voor het vertrouwen.

Aldus overeengekomen te Katwijk 31 januari 2022.

Met vriendelijke groet,
De heer W. van der Marel en de heer J. van Aalst
DBS2 Factoring B.V.