31 maart 2022

Geachte belegger,

Zoals aangekondigd in de update van februari jl. was DBS2 Factoring B.V. voornemens obligatielening II vervroegd af te lossen per vandaag, 31 maart 2022.

Een deel van deze aflossing, te weten € 600 met € 18 bonusrente is vandaag inderdaad op uw NPEX-rekening bijgeschreven. Echter, ondanks toezeggingen van betalingen welke wij nog niet hebben ontvangen, hadden wij helaas niet voldoende middelen om de gehele obligatie vandaag af te lossen.

Dit houdt in dat de aflossing van het nog openstaande deel van de lening daarom enigszins later zal zijn dan gepland. Dit zal echter wel op korte termijn zijn. Wij houden u graag op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Willem van der Marel
DBS2 Factoring