​DBS2 Factoring B.V.

DBS2 Factoring is een factoringmaatschappij. Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering en is het op alternatieve wijze aanbieden van werkkapitaal. Het proces loopt bij DBS2 Factoring vanaf het moment dat de factuur gemaakt wordt tot aan het incassotraject waarbij de volledige vordering wordt overgenomen, inclusief het debiteurenrisico. ​Onze specialisatie: factoring voor ZZP’ers, freelancers en ​​MKB-ondernemingen.

DBS2 Factoring richt zich op het beheer, het kopen en het innen van vorderingen. De feitelijke werkzaamheden die onder het beheer worden verstaan zijn:

 • Het selecteren en aankopen van vorderingen welke vervolgens aan DBS2 Factoring worden overgedragen;
 • Het uitwinnen van aangekochte vorderingen.

Voor onze klanten betekent dit concreet:

 • Overname van hun debiteurenposities en dus overname van het risico van wanbetaling of non-betaling;
 • Debiteurenbeheer;
 • Verzorging van de facturatie;
 • Binnen 2 werkdagen hun factuur betaald.

Voordat een opdrachtnemer klant kan worden bij DBS2 Factoring, wordt de kredietwaardigheid van de opdrachtgever gecontroleerd bij een externe verzekeraar. Hierdoor is de debiteurenportefeuille van DBS2 Factoring ook verzekerd tegen wanbetaling of non-betaling.

 1. De ondernemer levert bij DBS2 Factoring B.V. zijn gemaakte factuur aan of urenstaat. Indien er een urenstaat wordt aangeleverd zal DBS2 Factoring B.V. de factuur voor de ondernemer opstellen en doorsturen aan de opdrachtgever.
 2. Binnen 2 werkdagen zal de factuur, na aftrek van de vergoeding, aan de ondernemer worden uitbetaald.
 3. DBS2 Factoring B.V. neemt de afgesproken betalingstermijn tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever over.
 4. De opdrachtgever betaalt de factuur rechtstreeks aan DBS2 Factoring B.V.

Garantieovereenkomst​: 80% Staatsgarantie

De Nederlandse Staat heeft op 30 oktober 2014 een oproep gedaan tot het ontvangen van voorstellen tot verbreding en vergroting van het aanbod MKB-financieringen. DBS2 B.V. heeft daartoe een voorstel ingediend. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een garantieovereenkomst tussen De Staat, DBS2 Factoring B.V. en Stichting Obligatiehoudersbelangen DBS2. De Staat stelt zich jegens de Stichting garant voor 80% van het Verlies, als nader omschreven in artikel 7 van de Garantieovereenkomst.

Historie Staatsgarantie

In de Staatscourant van 30 oktober 2014 deed het ministerie van Economische Zaken een oproep om een voorstel in te dienen voor het verbreden van nieuwe marktinitiatieven en daarmee een groter aanbod van ​​MKB-financieringen. De oproep was gebaseerd op de vraag uit de markt om meer vormen voor het verstrekken van vreemd vermogen voor het ​​MKB. DBS2 Factoring heeft een voorstel ingediend waarbij zij op 17 november 2016 het positieve bericht kreeg dat de overheid een garantie afgeeft voor € 4.000.000. De toekenning van de garantie betekent dat het voorstel van DBS2 is beoordeeld als: “Goed initiatief en economisch haalbaar om substantieel nieuwe ​mkb-financiering mogelijk te maken.”

Stichting Obligatiehouders DBS2, de Staat en DBS2 Factoring zijn de garantieovereenkomst overeengekomen, op basis waarvan de Staat de Hoofdsomgarantie heeft afgegeven.

Kenmerken Staatsgarantie

De belangrijkste kenmerken van de staatsgarantie zijn als volgt:

 • Looptijd: 92 maanden
 • € 4.000.000 maximale garantie
 • 0,8% kosten op jaarbasis (welke wordt ingehouden van de obligatiehouder van 5,8%)
 • 10% minimale solvabiliteit (anders wordt de garantieregeling actief en uitgekeerd)
 • Toezicht door stichting Obligatiehouders DBS2 en Ministerie van Economische Zaken

Markt en branche

DBS2 Factoring heeft de komende jaren goede groeikansen. Volgens het CBS waren er begin 2016 ruim 1 miljoen zzp’ers. Het werkaanbod voor ZZP’ers en freelancers is in 2015 bovendien met 12,5% gegroeid op basis van de gegevens van Freelance Markt Index (FMI). Dit is zowel te danken aan het voorzichtige economische herstel in ons land als aan de onomkeerbare trend naar flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Onderstaande figuur geeft de groei voor leasing en factoring in 2015 weer.

Er is een toenemende vraag van ZZP’ers en mkb-bedrijven als het gaat om snelle afhandeling van facturen. De rompslomp die het debiteurenbeheer omvat, geeft hen minder tijd. Daarnaast zorgen oplopende betalingstermijnen (tot wel 60 dagen) voor liquiditeitsproblemen. Hierdoor kunnen ondernemers minder snel groeien dan de vraag mogelijk maakt. Banken (een alternatief voor factoring is veelal de klassieke bancaire lening) opereren richting deze groep ondernemers vaak veel te formeel, en zijn log in het organiseren van gepaste kredietverstrekking voor deze groep.

Een tendens in 2016 is de ontwikkeling van stapelfinanciering die vanuit de banken wordt gestimuleerd en waarbij factoring de gepaste oplossing is voor debiteurenportefeuilles van ZZP’ers, freelancers en mkb-bedrijven. De uitgevende instelling vult deze leemte op. Vanwege de activiteiten in de niche van de factoringsmarkt kan uitgevende instelling zijn eigen prijsbeleid en acceptatiebeleid hanteren zonder noemenswaardige invloed te ondervinden van aanbiedingen van concurrerende ondernemingen.

DBS2 Factoring is bekend en werkzaam in alle branches in Nederland. Er worden enkel vorderingen overgenomen in de Business-to-Business markt.

Klanten

De dienstverlening van DBS2 Factoring richt zich op ZZP’ers, freelancers en het ​​​mkb uit verschillende sectoren zoals: bouw, infrastructuur, zakelijke dienstverlening en, ICT. Zij krijgen niet alleen sneller hun facturen betaald, zonder risico, maak ook het debiteurenrisico wordt overgenomen.

Concurrentie

Met name door de terughoudendheid van de grootbanken op het gebied van werkkapitaal voor het ​mkb zijn ondernemingen op zoek naar alternatieven. De markt voor factoringdiensten wordt gedomineerd door een beperkt aantal grotere ondernemingen en vele kleine spelers. De DBS2 Groep behoort tot de grotere ondernemingen binnen de branche.

Structuur

Management

Willem van der Marel (Financieel Directeur) is medeoprichter van DBS2 Groep. Hij houdt hij zich vooral bezig met het aansturen van het team, het beheer van de financiën, het onderhouden van contacten met banken en andere financiële instellingen en allerhande juridische zaken, waaronder het aanpassen van contracten.

Jaap van Aalst (Commercieel Directeur) startte DBS2 Groep samen met Willem van der Marel. In zijn functie als commercieel directeur bezoekt hij klanten en bespreekt nieuwe concepten.

Leendoel

De opbrengst van de obligatielening zal worden aangewend uitsluitend ter financiering van de activiteiten van DBS2 Factoring B.V., zijnde het bemiddelen, het aankopen respectievelijk het in eigendom verwerven, het beheren, het innen en het (doen) uitwinnen van vorderingen. DBS2 Factoring B.V. is een nieuw opgerichte B.V. om aan de eisen van de Staatsgarantie te kunnen voldoen.​

Risico’s en zekerheden

80% van de obligatielening wordt gedekt door een garantie afgegeven door de Nederlandse Staat. Daarnaast is de debiteurenportefeuille verzekerd en dient de onderneming een minimale solvabiliteitsratio van 10 aan te houden.

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat ​DBS2 Factoring geen geld heeft om u te betalen of om de rente te betalen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de prognoses niet of onvoldoende gerealiseerd wordt. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

 • Rente betalingsrisico
 • Waardering obligaties
 • Risico van aflossing en vervroegde aflossing
 • Start-up risico

Voor de volledige risicoanalyse verwijzen we u naar het prospectus en het informatiedocument .​

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: