VOORTGANGSBERICHT GREEN VISON HOLDING B.V. (HYGEAR)

Geachte beleggers,

Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft op 15 november 2022 overleg gehad met Stéphane Archambault, de CFO van Xebec Adsorption Inc. Naar aanleiding van dit overleg heeft Xebec Adsorption Inc. ons het volgende bericht gestuurd:

“Zoals u wellicht al heeft vernomen, heeft Xebec Adsorption Inc., de moedervennootschap van Green Vision Holding B.V. (“HyGear”), bescherming verkregen onder de Companies’ Creditors Arrangement Act (“CCAA“) in Canada. De CCAA is een Canadese wet die een onderneming de mogelijkheid biedt haar operationele en financiële activiteiten te herstructureren. De CCAA is in veel opzichten vergelijkbaar met de Amerikaanse Chapter 11-procedure, die een schuldenaar in staat stelt zijn activiteiten voort te zetten en tijd biedt om zijn schulden en verplichtingen te reorganiseren, en tegelijkertijd bescherming biedt tegen de schuldeisers van de schuldenaar.

HyGear is momenteel niet betrokken bij enige formele binnen- of buitenlandse herstructureringsprocedure, maar de CCAA heeft wel enkele gevolgen voor HyGear aangezien Xebec Adsorption Inc. ernstige beperkingen ondervindt wanneer het erom gaat liquiditeit te verschaffen aan haar overzeese dochterondernemingen, waaronder HyGear.

Op 29 september 2022 heeft de toezichthoudende rechtbank in Canada, overeenkomstig de CCAA, een gestructureerd verkoopproces bevolen voor de Xebec groep. Het bestuur en het management van Xebec Adsorption Inc., bijgestaan door hun adviseurs, hebben ijverig gewerkt aan een verkoopproces en het aantrekken van biedingen.

De Xebec groep heeft National Bank Financial, de investment banking tak van een grote Canadese bank, in de arm genomen om het proces te begeleiden. Tot op heden hebben iets meer dan 100 partijen een zogenaamde Non Disclosure Agreement gesloten en toegang gekregen tot een dataroom. Tegelijkertijd blijft de Xebec groep actief, met het oog op de uitvoering van een herstructurering als going concern.

Afgelopen vrijdag (11 november 2022) was een belangrijke datum aangezien dit de deadline was voor geïnteresseerde partijen om niet-bindende biedingen in te dienen, waaruit hun initiële interesse in de overname van de Xebec groep of delen daarvan blijkt. Op dit moment overweegt en waardeert Xebec Adsorption Inc. de interesse die getoond is.

Het is moeilijk te voorspellen of de tot op heden getoonde belangstelling enig gevolg zal hebben voor HyGear en via welke transactiestructuur zij kan worden verkocht. Voor een goede beoordeling is meer tijd nodig en er zullen veel besprekingen met de geïnteresseerde partijen moeten plaatsvinden. De verwachting is dat het fusie- en overnameproces tot medio tot eind januari 2023 zal duren. Gezien haar beperkte liquiditeit zal HyGear steun van haar stakeholders nodig hebben om het fusie- en overnameproces te kunnen afronden. Een opschorting van twee maanden van rentebetalingen aan de obligatiehouders zal in dat verband zeer belangrijk zijn, aangezien HyGear in dat geval iets meer ruimte in haar liquiditeit zal hebben om operationele kosten te dekken en waarde proberen te behouden voor alle stakeholders.“

Op grond van het bovenstaande en artikel 6.4 van de trustakte van 23 februari 2017 (inzake de 1e obligatielening), artikel 9.4 van de trustakte van 28 maart 2018 (inzake de 2e obligatielening) resp. artikel 9.3 van de trustakte van 26 juni 2019 (inzake de 3e obligatielening) heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen besloten HyGear voor een periode van twee maanden (16 november 2022 tot 16 januari 2023) uitstel van rentebetalingen te verlenen.

Voor 16 januari 2023 zal een buitengewone vergadering van obligatiehouders worden bijeengeroepen waarin de financiële situatie van HyGear en de actuele ontwikkelingen zullen worden besproken alsmede de herstart van de rentebetalingen en de geplande aflossing van de 1e obligatielening op 28 februari 2023.

Daarnaast heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen op 9 november 2022 overleg gevoerd met HyGear’s huisbank Rabobank. Rabobank heeft een kleine lening uitstaan bij HyGear. Vanuit Rabobank waren aanwezig de relatiemanager en de medewerkster van afdeling Bijzonder Beheer bij wie het dossier nu ligt. De bank maakt zich zorgen over het lopende verlies en de liquiditeitscrisis. Men ziet op basis van het product waterstof op zich nog steeds perspectief voor HyGear. Op verzoek van Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de bank overwegen om ook rente-uitstel te verlenen, al zal dit gezien de beperkte omvang slechts symbolisch zijn.

Stichting Obligatiehoudersbelangen
16 november 2022