VOORTGANGSBERICHT GREEN VISON HOLDING B.V. (HYGEAR)

Geachte beleggers,

Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft op 24 oktober 2022 overleg gehad met het management van HyGear en de CFO van de Canadese moedermaatschappij Xebec Adsorption Inc. (“Xebec”)

Aanleiding voor het overleg was het bericht van 30 september 2022 over het gestarte herstructureringsproces bij Xebec via een zogeheten CCAA-procedure. Gedurende en als gevolg van deze procedure is de werkkapitaalfinanciering aan HyGear door Xebec beperkt. In de CCAA-procedure worden partijen tot 11 november a.s. uitgenodigd om hun interesse aan te geven om in Xebec of delen daarvan te participeren. Na deze datum zal derhalve inzicht ontstaan wat de opties
zijn voor Xebec – en in het verlengde daarvan Hygear – voor herstructurering en financiering.

Afgesproken is dat na 11 november a.s. een vervolgoverleg plaatsvindt om de stand van zaken door te nemen. Hiervan zal opnieuw een voortgangsbericht worden gepubliceerd. Komende week zal HyGear de stichting voorzien van de concept-jaarrekening 2021 en financiële informatie ten aanzien van het lopende boekjaar.

Stichting Obligatiehoudersbelangen

25 oktober 2022