Hilversum, 26 augustus 2022 

Hierbij informeren wij u dat de actieve marketing van de emissie van certificaten van aandelen Innr Lighting B.V. tijdelijk beperkt is vanwege het huidige beursklimaat. De emissie is daarom voor onbepaalde tijd verlengd. Het inschrijven op de emissie is nog steeds mogelijk, alleen niet meer via uw online NPEX-rekening.

Voor het (alsnog) inschrijven op de emissie, of vragen hierover, kunt u contact opnemen met NPEX afdeling Investors Relations, via e-mail [email protected] of telefoonnummer 070-385 15 30.

Raadpleeg de tarieven, het prospectus en het informatiedocument voor u overgaat tot inschrijving.

Hoogachtend,

CEO Innr Lighting
Jeroen Dalderop

AFM-regel lang