UITSLAG STEMMING INNR LIGHTING B.V. – LENING I

N.a.v. het bericht van Innr Lighting B.V. (“uitgevende instelling”) van 13 januari 2023, de uitnodiging tot stemming van 13 januari 2023 en de buitengewone vergadering van obligatiehouders van 20 januari 2023 bericht Stichting Obligatiehoudersbelangen als volgt.

Obligatiehouders konden tot 25 januari 2023, 18.00 uur, stemmen over het voorstel van de uitgevende instelling m.b.t. (het uitstel van) rente van obligatielening I.
De uitslag van de stemming is als volgt:
Houders van in totaal 575 obligaties hebben vóór het voorstel gestemd.
Houders van in totaal 20 obligaties hebben tegen het voorstel gestemd.
De overige obligatiehouders hebben zich onthouden van stemmen.

Dit betekent dat een meerderheid van de obligatiehouders akkoord is met het voorstel van de uitgevende instelling en dat hiermee onderstaand voorstel is aangenomen:

  • Rente opschorting voor 6 maanden, periode 1 januari – 1 juli 2023.
  • Hervatting reguliere rentebetalingen vanaf 1 juli 2023.
  • Opgeschorte rente wordt in zijn geheel uitbetaald aan het einde van de looptijd van de lening (14 november 2023).
  • Over de opgeschorte rente wordt geen rente berekend en/of vergoed.

NB: de toezegging tot betaling van (opgeschorte) rente termijnen met ingang van 1 juli 2023 is afhankelijk van het verkrijgen van additionele financiering.

De uitgevende instelling zal Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren en betrekken bij de voorgenomen herstructurering. In maart 2023 zal de Stichting een voortgangsbericht publiceren.

Stichting Obligatiehoudersbelangen
26 januari 2023