Tarieven Innr Lighting Certificaten van Aandelen

In onderstaande tabel staan de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

Tarieven beleggers
Inschrijfkosten emissie (eenmalig) 1%
0,5% voor inschrijvingen op certificaten van aandelen vanaf € 500.000
NPEX-rekening Gratis
Geldopname / storting Gratis
Alleen bij verhandeling op NPEX-effectenbeurs
Transactiekosten 0,5% met een minimum van € 2,50 per transactie

Dividendbeleid certificaten van aandelen Innr Lighting

Onder normale omstandigheden wordt minimaal 40% van het netto resultaat over het voorgaande boekjaar uitgekeerd als dividend. Mocht de solvabiliteit door de dividenduitkering lager uitkomen dan 35% dan kan het uitkeringspercentage worden verlaagd. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Pas nadat de obligatieleningen uit 2018 en 2020 zijn terugbetaald, keert Innr Lighting B.V. dividend uit.

Dividenden die worden uitgekeerd op de certificaten zijn in het algemeen belast met dividendbelasting tegen een tarief van 15%. Innr Lighting zal de Nederlandse dividendbelasting namens de certificaathouder inhouden en afdragen aan de Nederlandse belastingdienst.

Afhankelijk van de fiscale positie van de certificaathouder kan de ingehouden dividendbelasting worden verrekend, verminderd of worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Voor de toepassing van de dividendregels adviseren wij u om contact op te nemen met een belastingadviseur.

Zie hoofdstuk 5.6 van het prospectus.